2020 – ne felejtsünk emlékezni!

2020 gazdag lesz fontos évfordulókban. Ezek persze nem egyformák. Van, aki ezt ünnepeli, van, aki azt. Essék most szó azokról, amelyeket mi mindenképpen ünnepelni fogunk és amelyekről feltétlenül megemlékezünk.

75 éve szabadult fel Magyarország


1944 márciusában a fasiszta Németország megszállta Magyarországot, a hatalmat fasiszta erők kezébe juttatta. Magyarországot a német fasizmus alól a szovjet hadsereg szabadította fel 1945. április 4-én. A szovjet csapatok jelenléte önmagában nem jelentette a kapitalizmus végét, de segítette a magyar dolgozók küzdelmét. A mai hatalom tagadja a felszabadulás tényét, és szovjet megszállásnak tekinti. A Munkáspárt mindig is felszabadulásként ünnepelte, és kegyelettel emlékezett az elesettekre.

Lukács: ellentmondások embere


135 éve, 1885. április 13-án született Lukács György filozófus, marxista gondolkodó és politikus. 25 évesen szerepet vállalt a Kommunisták Magyarországi Pártjának megszervezésében. 1919-ben a Tanácsköztársaság idején közoktatási népbiztos volt, amit a polgári erők sem régen, sem ma nem bocsájtanak meg neki. Még a szobrát is elvitették a Szent István parkból.
1956 tavaszán szerepet vállal a Petőfi körben, amely az értelmiségi körök nyílt fellépése a szocializmus ellen. Elvállalta a népművelési miniszter tisztségét Nagy Imre kormányában. Szellemi iskolát teremtett, s bár Lukács nem akart kapitalizmust, tanítványai elvégezték a tőkés rendszerváltás szellemi megágyazását.

Százötven éve született Lenin

1870. április 22-én látta meg a napvilágot Vlagyimir Iljics Uljanov, akit később mozgalmi nevén, Leninként ismert meg a világ. Lenin hirdette, hogy Marx és Engels a XX. században is igazak. A munkásság, a dolgozó osztályok élete csak akkor válhat gyökeresen jobbá, ha legyőzik a kapitalizmust, a pénz uralmát és megteremtik a szocializmust, az emberek érdekeire épülő társadalmat. Ne várjunk, amíg a fejlett országokban győz a szocializmus, csináljuk meg ott, ahol leggyengébb a tőke uralma! – hirdette Lenin. És 1917. november 7-én meg is csinálták: Oroszországban győzött a szocialista forradalom. Lenin megtanította a világ munkásmozgalmát arra, hogy a kapitalizmus legyőzését a munkásság nem bízhatja liberálisokra, szociáldemokratákra, népiesekre, centristákra. A kapitalizmust csak szervezetten, fegyelmezett kommunista párt vezetésével lehet legyőzni.

Gyurkó László jubileuma


Április 22-én lesz 90 éves Gyurkó László író, aki egyebek között Leninről írt nagyhatású életrajzot Lenin, Október címmel. A mai Magyarország aligha gondol rá. Kívánjunk mi boldog születésnapot!

A fasizmus feletti Győzelem Napja


75 éve, 1945. május 9-én Európában véget ért a második világháború. Nekünk ez a Győzelem Napja, a fasizmus feletti győzelem napja. Tisztelgünk a Szovjetunió előtt, amely a legnagyobb emberáldozatot vállalta. A tőkés világ ma úgy tesz, mintha az USA és nyugati szövetségesei egyedül nyerték volna meg a háborút. A mi dolgunk, hogy az új nemzedékeknek elmondjuk a történelmi igazságot. A fasizmus legyőzése lehetetlen lett volna a Szovjetunió nélkül. A fasizmust nem a nyugati demokráciák győzték le, hanem a szocializmus.

40 év után jöhet a második magyar űrhajós


40 évvel ezelőtt, 1980. június 3-án Valerij Kubaszov parancsnok és Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós űrutazásuk nyolcadik napján a Szojuz–35 űrhajó fedélzetén visszatértek a Földre, és sikerrel landoltak Zsezkazgan városától 140 kilométerre. 2019-ben magyar-orosz megállapodás született arról, hogy hamarosan újra lesz magyar űrhajós.

Száz éve írták alá a trianoni rablóbékét


Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia részeként, Németország oldalán vett részt az első világháborúban (1914-1918). A háborút elvesztette. A győztes hatalmak, Anglia, Franciaország, az USA szabták meg a békekötés feltételeit. Céljuk az volt, hogy Kelet-Közép-Európát megosszák és uralkodjanak a térség országai felett. Magyarországgal a békét a párizsi Trianon palotában kötötték meg 1920. június 4-én. A magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát, 3,2 millió magyar, a magyarság egyharmada az új határokon túlra került, Lenin imperialista rablóbékének nevezte. A Munkáspárt az idén is megemlékezik a magyar történelem e tragikus eseményéről.

Vége a második világháborúnak


75 éve, 1945. szeptember 3-án ért véget a kínai nép felszabadító háborúja Japán ellen. Japán 1931-ben támadta meg Kínát és a kínai nép 14 éven át vívta élet-halál küzdelmét. A kínai nép harca jelentős mértékben hozzájárult a második világháború csendes-óceáni befejezéséhez. 75 éve Japán megadta magát az amerikai, szovjet és más haderőknek.

75 éve alakult meg a Koreai Munkapárt

1945. október 10-én Phenjanban, a japán gyarmati kormányzóság egykori épületében Kim Irszen vezetésével létrejött a Koreai Munkapárt. Az épület ma a Párttörténeti Múzeumnak ad helyet. A Koreai Munkapárt mind a mai napig a szocialista Korea meghatározó politikai ereje. Az évfordulóról megemlékezik a világ kommunista és munkásmozgalma is, amely 2020 őszén a 22. Világtalálkozót éppen a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság fővárosában, Phenjanban tartja.

Kétszáz éve született Engels

1820. november 20-án született Friedrich Engels, aki Karl Marx mellett a marxizmus megalkotója volt. Egyik legnagyobb hatású közös alkotásuk a Kommunista Kiáltvány. 1848-ban írták, de minden szava ma is igaz. A dolgozó tömegeknek, a munkásságnak le kell győznie a kapitalizmust és a kapitalizmus legyőzhető. Marx és Engels három szellemi fegyvert adtak a munkásmozgalom kezébe. Először is, a dialektikus materializmust, amely szerint a világ fejlődésben van, s a fejlődés alapja az anyag, a matéria változása. A világot nem külső erők, szellemek, vagy istenek irányítják, tehát a világ megváltoztatható. Másodszor a marxista politikai gazdaságtant, amely bizonyítja, hogy a tőke mozgatója az értéktöbblet utáni harc. Ez viszi előre a kapitalizmust, de ez is ássa meg a sírját. Harmadszor pedig a tudományos szocializmust, amely azt mondja, hogy a társadalom osztályokból áll. Közöttük a döntő különbség abban van, hogy kié a gyár, a bank, a föld. A dolgozóknak a tulajdont el kell venniük a tőkésektől és társadalmi tulajdonba venni. Ez a szocialista forradalom.

Beethoven éve

Ez az év Beethoven éve. 250 éve született a zene géniusza, Ludwig van Beethoven. Zenéje, művészete áthatotta az emberiség kultúráját, gondolkodásmódját. Minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője, aki ma is jelen van életünkben.

Szólj hozzá!