Menü Bezárás

A mi utunk a szocializmus

Nincs helye kishitűségnek. A Munkáspártnak vannak tagjai, vannak működő szervezetei. Van egy polgármesterünk és három önkormányzati képviselőnk. Van saját hetilapunk és internetes oldalunk. A magyar társadalomban sokan becsülik a Munkáspártot, van erkölcsi tőkénk. Van nemzetközi hátterünk, a világ kommunista – és munkásmozgalomban, ahol van tekintélye a Munkáspártnak – emelte ki Thürmer Gyula a Központi Bizottság január 25-i ülésén. Összegezve elmondható, hogy rendelkezünk a feltételekkel ahhoz, hogy megvalósítsuk a 28. kongresszus döntéseit és erős Munkáspártot teremtsünk.

Megvan a 2020. évi program és a költségvetés is

E gondolatokkal terjesztette elő a párt elnöke a Munkáspárt 2020. évi munkatervét. A KB a javaslatot vita után egyhangú döntéssel elfogadta.
A KB ugyancsak elfogadta Karacs Lajosné alelnök előterjesztésében a Munkáspárt 2019. évi központi pénzügyi tevékenységéről szóló jelentést és a 2020. évi központi pénzügyi tervet. Kerezsi László, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, hogy alaposan megvizsgálták a párt pénzügyi tevékenységét, és rendben találták. A Munkáspárt nagyon szerény pénzügyi eszközökkel rendelkezik, de mégis képesek vagyunk egy országos párt feladatait ellátni – mondotta. Ez annak köszönhető, hogy tagjaink nagy áldozatokat vállalnak a párt működtetéséért, pénzükkel, szabad idejükkel, munkájukkal járulnak hozzá a Munkáspárt harcához. Nincs még egy párt, amely ezt elmondhatná magáról.
A KB Hajdu József, elnökségi tag, KB titkár előterjesztésében jóváhagyta a Szabó Ervin Akadémia idei működését. Az akadémia új módszerrel fog működni. Fél évente egy-egy nagy értekezletre kerül sor a párt minden vezetőjének részvételével. Itt a párt legidőszerűbb feladatait vitatnák meg. Ugyanakkor évente négy alkalommal a párt utánpótlása szempontjából szóba jöhető aktivisták szűkebb körének, mélyebb képzését tervezünk.
Hajdu József tájékoztatást adott az idei kitelepülési tervről is. Havonta egyszer egy-egy konkrét témában szervezünk kitelepüléseket, amelyeket A Szabadság tematikus, és nagyobb példányszámban megjelenő számaival is segíteni fogjuk. Ugyanakkor fontos, hogy szervezeteink rendszeresen jelen legyenek az utcán. Ez ma a párt egyik legfontosabb harci fegyvere.

***


Az ülés előtt a párt elnöke Holbich Mártonnak, a KB tagjának, Komárom-Esztergom megyei elnöknek és Horváth Lajosnak, a soproni pártszervezet vezetőjének a tavalyi választásokon végzett kiemelkedő munkájukért átnyújtotta a Munkáspárt elismerő oklevelét.

Kemény esztendők jönnek

A Központi Bizottság ülésén Thürmer Gyula szólt az ország és a párt helyzetéről. Hogy áll ma a Munkáspárt, mire számíthatunk? – tette fel a kérdést.
Nincs helye kishitűségnek, de nincs helye csodavárásnak sem – mondta. A párt 28. kongresszusán alaposan értékeltük a párt helyzetét. A pártnak vannak tagjai, vannak szervezetei, a párt élő erőként van jelen a politikai életben. Van mit mozgósítanunk, van mit jobbá tenni. De ezt meg is kell tennünk, ha erős Munkáspártot akarunk, sőt, ha egyáltalán élni akarunk.
Vannak, akik azt mondják: legyen jobb a propagandánk, szerepeljünk többet a médiában, és akkor lesz siker is. Bizony valóban több sikerünk lenne, ha rendszeresen szerepelnénk a médiában. De a média nem azért nem hív bennünket, mert „unalmasak” vagyunk. Azért nem engednek be bennünket a médiába, mert tudják, hogy akkor az embereket bennünket támogatnának.
A mi alapállásunk változatlan: mi szocializmust, új közösségi társadalmat akarunk. Mi a szocializmus eszméjét hordozzuk, az összes többi párt kapitalizmust akar. Ebben különbözünk minden más magyar párttól. Ezért nem vagyunk a fő áramlat, a mainstream, az úri klub részei.
Nehéz az árral szemben úszni, de harminc éve sikerrel csináljuk. A Munkáspárt él, dolgozik és jelen van a politikában. Van, aki azt mondja, hogy ne ragaszkodjunk a szocializmushoz, és akkor talán befogadnának bennünket a klubba. Lehet, bár nem biztos. Egy azonban biztos: ha feladnánk a szocializmust, már nem Munkáspárt lennénk.
Ma sokan mondják, hogy a Munkáspárt és a Fidesz politikájában sok a hasonlóság. Ez igaz! De ne feledjük a lényeget: a Munkáspárt szocializmust akar, a Fidesz kapitalizmust.
A Fidesz korlátozza a tőkét. Elveszi és a tőkésállam kezében koncentrálja a tőke extraprofitjának egy részét. Ebből a pénzből finanszírozza a családtámogatási programot és egyéb szociális juttatásokat. A Fidesz célja, hogy az emberek ne menjenek ki az utcára, ne legyenek tüntetések, sztrájkok és így a tőke zavartalanul hozzájuthasson a lehető legnagyobb profithoz.
A Munkáspárt támogatja ezeket a szociális intézkedéseket, mint ahogyan támogat mindent, ami az embereknek, a népnek jó. De mindig el kell mondani a következőket. Egy, a Fidesz nem szocializmust csinál, hanem a kapitalizmus működését biztosítja. Kettő, a szociális juttatások célja a tömeges elégedetlenség megakadályozása. Három, minden juttatást végsősoron az emberek fizetnek meg. Ma több a bér, de emelkednek az árak is. Ez a pénz visszamegy a tőkéhez.
Az októberi önkormányzati választások után a liberális ellenzék támadásba lendült. Három dolgot éreztek meg. Megérezték, hogy képesek sikert elérni, ha félreteszik ellentéteiket és összefognak. Megérezték azt is, hogy folyamatosan támadni kell a kormányt, mivel ez a folyamatos támadás teszi lehetővé az ellenzéki pártok összefogását. Megérezték azt is, hogy folyamatos, céltudatos és tömeges hazugságpropagandával át lehet mosni az emberek agyát és az ellenzék mellé lehet őket állítani.
A liberális ellenzék célja a kettős hatalom kiépítése, az egyik oldalon Budapest és a „szabad városok”, a másikon a kormány.
A konzervatív erők kezdik felismerni, hogy az eredményeik önmagukban már nem elegendőek az emberek meggyőzésére. Új témákra, új arcokra, új módszerekre van szükség. Ez a folyamat a miniszterelnök év eleji sajtótájékoztatójával meg is indult.

A mi dolgunk a harmadik út felmutatása

Mit jelent ez a Munkáspárt számára? Azt jelenti, hogy a két nagy tőkés tábor között tovább fog éleződni a küzdelem. Minden szavazatért harc lesz, és igyekeznek kiszorítani más erőket, így a Munkáspártot is. El kell tudni viselnünk, amikor a liberálisok támadják a Munkáspártot, mert nem támogatjuk az ellenzéki együttműködést.
A Munkáspárt feladata nem az, hogy egyik vagy másik tőkéscsoport mellé álljon. A Munkáspárt feladata az, hogy felmutassa a harmadik utat, a dolgozó tömegek és a nép számára hasznos utat. Ez az út nehéz, de nincs más út.
Több nyugat-európai párt példájából látjuk, hogy átmeneti előnyökre lehet szert tenni, ha a kommunista párt támogatja valamelyik tőkéscsoportot, de a végén az árát a kommunisták fizetik meg.

Vélemény, hozzászólás?