Menü Bezárás

Erős Munkáspártot! A Munkáspárt 2020. évi feladatai

A Központi Bizottság január 25-én döntött a párt ez évi feladatairól. Az alábbiakban olvashatják a legfontosabb megállapításokat.

A 2019. évi EP-választások és az önkormányzati választások lefékezték a kongresszusi döntések végrehajtásának menetét. A KB 2019. októberi ülésén egyetértettünk abban, hogy a 27. kongresszus irányvonalához kell visszatérnünk, és az új helyzetben kell megvalósítani.

A pártépítés feladatai

A pártépítés ma a legtöbb helyen megállt. Ahol folyik ilyen munka, ott is jórészt véletlenszerű. Az új tagok jelentős része egy éven belül eltávolodik a párttól. Ugyanakkor néhány megyében vannak jó tapasztalataink, amelyeket nem alkalmazunk kellőképpen.
A párttagfelvételi munka új felfogására van szükség. Nem párttagokat, hanem rokonszenvezőket kell keresni és velük ápolni a kapcsolatokat. Ott, ahol élünk, ott, ahol dolgozunk.
A tagfelvétel nem tömegmunka, nem véletlenszerűség, hanem tudatos, egyénekre szabott legyen! A pártot olyan közösséggé kell formálni, ahol három tényező kapcsolódik egymáshoz: a párt legtudatosabb aktivistái, a fegyelmezett munkát vállaló párttagok és kevésbé kötetlenebbül működő érdeklődők, támogatók, rokonszenvezők.

A fiatalítás, az utánpótlás biztosítása

A párt jövője szempontjából elengedhetetlen a vezető testületek fiatalítása, az utánpótlás biztosítása. Az Elnökség a megyei elnökségekkel együttműködve összeállítja a párt jövője szempontjából szóba jöhető személyek listáját és kidolgozza a velük kapcsolatos további munka tervét.

A munkáspárti propaganda fő irányai:

Mutassuk fel a létező szocializmust! Mutassuk meg Kínát! A kínai sajátosságú szocializmus felmutatott egy modellt, amely alternatíva a nyugati liberális demokráciákkal szemben,
Kapcsolódnunk kell az embereket foglalkoztató nagy kérdésekhez. Marxista választ kell adnunk a klímavédelem problémájára, az EU jövőjének problémájára.
Mindenütt meg kell találnunk az embereket valóban foglalkoztató kérdéseket.

Internet – A Szabadság

A médiaelzártság körülményei között a Munkáspárt véleményének kifejezésére két döntő eszköz áll rendelkezésre: az elektromos és nyomtatott propaganda, valamint az utcai munka.
Az Internet továbbra is a pártmunka stratégiai területe legyen! Az internetes felületeink A Szabadság és a párt egyéb anyagjainak szellemi termékeire támaszkodjanak!
A Szabadság havonta háromszor a jelenlegi formában jelenjen meg. Egyszer olyan formában adjuk ki, amely kifelé szól, és az utcai propagandát szolgálja.


A munkáspárti honlap (https://munkaspart.hu) naponta közli a Munkáspárt véleményét kifejező Mi-Ti-híreket. A Szabadság internetes verziója (https://hetilapunk.hu/) internetes módszerekkel közli az írott lap anyagait, és a párt sok más anyagát.
A Munkáspárt Facebook-oldalainak megújítása: A Facebook-oldalainkra internetszerű anyagokat kell feltenni, több képpel, videókkal. Fontos feladat a munkáspárti tagok által indított politikai jellegű Facebook-oldalak figyelemmel kísérése, a párt politikájának érvényesítése.
A Twitter rövid közlések, képek, videók közlésére alkalmas felület. Jelenleg is használjuk, a MiTi anyagjait közli átalakítva. Újra kell gondolni a külső megjelenését, bővítve más médiaeszközökkel. Az Instagram képes információk közlésére szolgáló felület. Jelenleg is működik munkáspárti oldal, de jelentéktelen. Javulást akkor érhetünk el, ha több, jó minőségű képet és videót produkálunk.
Megindult néhány elvtársunk segítségével a munkáspárti profilba vágó közéleti hírek gyűjtése. Ezt a munkát szervezettebbé kell tenni.

Belpolitikai tevékenységünk

Erősíteni kell a párt tőkeellenes propagandáját, különös tekintettel a kormány bírálatára. A munkás, a dolgozó, a nép hangját kell megszólaltatnia a tőkések hangjával szemben. Aktívnak kell lennünk, támadónak, szilárdnak és határozottnak. Felelős: Thürmer

Választási munka

2022. évi parlamenti választások

Meg kell kezdeni a szóba jöhető jelöltek előzetes felmérését. Meg kell tervezni a szóba jöhető jelöltekkel való foglalkozás rendjét.


Időközi választások

Az Elnökség külön döntésekben szabályozza. A politikailag fontos helyeken induljunk, továbbá ott, ahol van munkáspárti szervezet.

Utcai akciók

Minden hónap utolsó hetében tartsunk tematikus utcai kitelepüléseket!
A téma az adott időszak időszerű, az embereket érdeklő kérdése legyen! Erről az esemény előtt egy hónappal az Elnökség dönt.
Az eseményre A Szabadság tematikus számmal készüljön! A kitelepülésre erőink koncentrálásával kerüljön sor! Budapesten egy helyszínen, és a megyékben 1-2 helyszínen.

Nemzetközi munka

A Munkáspárt részt vesz a Kommunista és Munkáspártok Nemzetközi Találkozójának Munkacsoportjában. Mindent megtesz az idei nemzetközi találkozó sikeréért, amely a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság fővárosában, Phenjanban lesz.
A Munkáspárt továbbra is jelen lesz a Kommunista Kezdeményezés (európai kommunista pártok fóruma), továbbá a Kommunista Szemle (pártok közös folyóirata) munkájában.
2020-ban találkozót kezdeményezünk a Kínai KP, a Görög KP, a Török KP, a Portugál KP, a Koreai Munkapárt illetékeseivel.

Szabó Ervin Akadémia

A SZEAK a jövőben a politikai képzés alapintézménye. A SZEAK két formában működjön. Egyrészt, a párt egész aktíváját átfogó, egész napos, plenáris értekezlet évente két alkalommal. Másrészt, a párt szóba jöhető kádertartalékainak képzése évente négy alkalommal.

Rendezvények

Általános elvek

A Munkáspárt pártrendezvény keretében megemlékezik a hazai és a nemzetközi munkásmozgalom legfontosabb eseményeiről. Cél: a párttagság erősítése.
A Munkáspárt a magyar nemzeti ünnepeken (október 23. kivételével) vagy önálló rendezvényt szervez, vagy hivatalosan részt vesz az önkormányzatok rendezvényein.

Március 8. (vasárnap) Üdvözlőlap osztogatása országszerte
Elnöki program: március 7. Csepel-piac

Március 15. (vasárnap) Munkáspárti rendezvények március 13-15 között. Budapest – XIX. kerületi Kossuth-szobor
Vidék – Miskolc

Március 21. Budapest – Újpesti szobor, a budapesti elnökség rendezvénye.

Március 25. A kapitalizmus áldozatainak napja. A márciusi tematikus kitelepülések erre épülnek.

Április 4. Magyarország felszabadulásának 75. évfordulója
Budapesti szervezet koszorúzása

Május 1. Központi rendezvény. Külön terv szerint.

Május 9. A fasizmus feletti Győzelem 75. évfordulója
Részvétel az orosz és belarusz nagykövetség által szervezett koszorúzáson. Helyi szervezetek koszorúzzák meg a helyi szovjet emlékműveket!

Június 4. Trianon 100. évfordulója

Július 4. Kádár-rendezvény

Augusztus 20. Egy központi rendezvény Salgótarjánban

Október 30. Budapest – Fiumei úti temető. Budapesti szervezet rendezvénye

November 7. Budapesti szervezet koszorúzása a Szobor Parknál.

December 17. Munkáspárt születésnapja. Központi rendezvény.

Vélemény, hozzászólás?