Menü Bezárás

Miért szocializmus a kínai sajátosságú szocializmus?

Előző számunkban közöltük Zhu Jiamu (朱佳木), professzor, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia korábbi alelnöke beszédének első részét. Most a folytatást olvashatják. Jelen cikk az 2019. novemberében, a 10. Szocialista Világ Fórumon elhangzott előadás rövidített változata.

Összekeverhető-e a kínai sajátosságú szocializmus a kapitalizmussal?

Az érthetőség kedvéért röviden felidézzük, hogy beszéd első részében Zhu Jiamu két érvet fejtett ki amellett, hogy miért szocializmus a kínai sajátosságú szocializmus. Egy: lehetővé teszi a magántőke jelenlétét és fejlődését, de a gazdasági rendszer fő pillére a társadalmi tulajdon. Kettő: ugyan lehetővé teszi azt is, hogy a magántőke kiemelkedő képviselői minden szinten bekapcsolódjanak a népi kongresszusok és politikai konzultatív szervek munkájába, ám nem engedi meg, hogy a magántőke önálló politikai szervezeteket hozzon létre és bármilyen formában is részt vegyen az államhatalom gyakorlásában.

Három:

A kínai sajátosságú szocializmus lehetővé teszi a magántőke létezését és működését, de nem engedi meg, hogy a Kínai Kommunista Párt és a kínai kormány tisztségviselői, bármilyen szintről is legyen szó, bekapcsolódjanak az üzleti életbe. A párt-és állami tisztségviselők és családtagjaik jogosultak arra, hogy részvényeket vásároljanak és eladjanak, illetve pénzügyeik intézésével megbízhatnak szakosított intézményeket. Az ily módon szerzett jövedelmet fel kell tüntetni az adóbevallásban.

Megyei színttöl felfelé a vezetők évente kötelesek vagyonbevallást is készíteni. A párt- és állami tisztségviselő a párt-és a kormány politikájával és a törvényekkel összhangban elő segíthetik a magánszféra fejlődését, de semmilyen formában nem léphetnek be magánklubbokba, politikai hatalmukat semmilyen körülmények között sem használhatják pénzszerzésre.

1978, azaz a reform- és nyitás politikájának meghirdetése óta a Kínai Kommunista Párt öt-hat évente intenzív tanfolyamokat szervez a párt-és állami vezetők részére. A cél az, hogy felkészítsük őket a piacgazdaságban megjelenő csábítások veszélyeire. Jelenleg is folyik egy tanfolyamsorozat. Jelszó: soha se felejtsük el és tartsuk magunkat a kommunista párt eredeti küldetéséhez és szándékaihoz! A Kínai Kommunista Párt 18. kongresszusa óta Hszi Csin-ping főtitkár vezetésével következetesen síkraszállunk a marxizmus alapelveinek érvényesítéséért, a kommunista ideálok megvalósításáért. Zérótolerenciát hirdettünk a korrupcióval szemben, és ezt a politikát a leghatározottabban végre is hajtjuk.

2018-ban a párt Központi Bizottsága megújította a párt fegyelmi szabályzatát. Nagyon komoly korlátokkal szabályozta, hogy a párt-és állami vezetők, illetve családtagjaik milyen üzleti tevékenységben vehetnek részt hivatali idejük idején, sőt azt követően is. Ezekkel az intézkedésekkel azt akarjuk megakadályozni, hogy a párt-és állami vezetők, illetve a magántőke között érdekkapcsolat jöhessen létre, és a lehetséges összekapcsolódásnak elejét vegyük.

Természetesen ennek ellenére akadnak korrupt vezetők, és a döntéshozatal folyamata sem átlátható mindenütt, de alapvetően elértük azt, hogy a párt és az állam az emberek alapvető érdekeit szolgálja. A Kínai Népköztársaságban a párt- és állami vezetők nem válhatnak a magántőke szószólóivá, érdekképviselőivé, kijáró embereiévé, ahogy ezt a tőkésországok pártjai, kormányai és politikusai esetében látjuk.

Hszi Csin-ping főtitkár

Mit gondolunk a szocializmusról?

A Kínai Népköztársaság 70 éve létezik, így egyre érettebb elképzelésekkel rendelkezünk arról, hogy mi is a szocializmus, hogyan kell építeni a szocializmust, mi a kínai sajátosságú szocializmus és hogyan képzeljük ennek a felépítését. Mi világosan értjük, hogy a kommunizmus végső győzelme a tőkés társadalom alapvető ellentmondásától függ. Azt is tudjuk, hogy a kommunizmus végső győzelme a történelmi fejlődés visszafordíthatatlan általános tendenciájának eredmény lesz, és mint ilyen nem egyes emberek akaratától függ.

Ugyanakkor józanul gondolkodva tudjuk, hogy Kína jelenleg a szocializmus kezdeti szakaszában van, és viszonylag hosszú ideig abban is marad. Korábban voltak olyan vélemények, hogy a „kommunizmus bizonytalan”, illetve „a forradalmi pártból kormányzó pártot kell csinálni.” Ezek a nézetek hatással voltak egyes párttagokra.
Éppen ezért nagyon fontos tudnunk, hogy bármilyen hosszú ideig is tartson a szocializmus kezdeti szakasza, nekünk a nagy végső cél, a kommunizmus felé kell haladnunk. Ha erről megfeledkezünk, ha szem elől tévesztjük a végső célt, úgy óhatatlanul utat tévesztünk és haszonelvű, pragmatikus párttá válunk.

Hszi Csin-ping főtitkár hangsúlyozta, hogy a kínai sajátosságú szocializmus mindig azt jelenti, hogy mi a szocializmus útjához, a kínai sajátosságú szocializmus elméleti és gyakorlati rendszeréhez ragaszkodunk, függetlenül attól, hogy a gyakorlatban miként valósul meg a reform és nyitás politikája.

Ez azt jelenti, hogy érvényesítjük a Kínai Kommunista Párt vezető szerepét. Valljuk, hogy a gazdaságnak meghatározó szerepe van. Érvényesítjük a négy elvet. (Megjegyzés a szerkesztőtől: A négy alapelvet 1979-ben Teng Hsziao-ping fogalmazta meg. Ezek: a szocialista út megőrzése, a népi-demokratikus diktatúra megvalósítása, a Kínai Kommunista Párt vezető szerepe, Mao Ce-tung és a marxizmus-leninizmus tételeinek érvényesítése.) A különböző tulajdonformák megléte mellett a társadalmi tulajdont tekintjük a gazdaság alapkövének, és célunk a közös fejlődés, virágzás biztosítása. „Ezek jelentik az új történelmi viszonyok között a tudományos szocializmus alapelvét. Ha ettől eltérnénk, nem a szocializmushoz jutnánk” -mondotta Hszi Csin-ping.

Összefoglalva: az úgy nevezett kínai sajátosságú szocializmus a tudományos szocializmus elméleti logikája és a kínai társadalmi fejlődés logikája dialektikus egységét jelenti. A kínai sajátosságú szocializmus olyan szocializmus, amely a kínai valóságban gyökeredzik, kifejezi a kínai nép akaratát, alkalmazza a kínai és a globális fejlődés pozitív eredményeit.

A Kínai Kommunista Párt, Hsz Csin-ping főtitkár vezetésével mindig védeni fogjuk a kínai sajátosságú szocializmust a társadalmi fejlődés szakaszait tagadó téves nézetekkel szemben. Határozottan fellépünk minden olyan nézettel szemben is, amely a szocialista út elhagyására ösztönöz bennünket. Mindig arra törekszünk, hogy saját küldetésünket teljesítsük, szocializmust építsünk, mely felülmúlja a kapitalizmust, és szilárd alapokat fektessünk le ahhoz, hogy a jövőért folytatott küzdelemnek mi legyünk a nyertesei.

(A cikk első része)

Vélemény, hozzászólás?