Menü Bezárás

Tanuljunk török barátainktól!

A pártépítéstől függ a párt jövője. Ezt mondta ki a 28. kongresszus is, de tudjuk ezt saját életünkből is. A Központi Bizottság, az Elnökség szeretné új alapokra helyezni ezt a munkát. A Szabadság is bekapcsolódik, és szeretnénk a lap hasábjain megosztani a jó gondolatokat és tapasztalatokat. Két hete a Belga Munkapárt tapasztalatairól szóltunk. Nézzük török barátaink tapasztalatait!

A Török Kommunista Párt (TKP) a török munkásosztály marxista-leninista pártja – olvashatjuk a párt dokumentumaiban. Érdemes felfigyelni erre a kezdetre. Török barátaink nem köntörfalaznak. Aki belép a TKP-ba, egy harci szervezetbe lép be, és nem egy klubba, egyesületbe, civilszervezetbe. A lényeget azonnal megmondják. Az más kérdés, hogy milyen módszerekkel teszik.

Akik megtanulták az illegalitást

A török kommunisták az idén ünneplik a TKP 100. születésnapját. A TKP elődpártja 1920-ban jött létre. A párt történetének jelentős részét az illegalitás viszonyai között töltötte. Még a mai TKP-ban is vannak olyanok, akik az 1980-as török katonai puccs után börtönbe kerültek. Az illegális munka szabályai, a fegyelem, az óvatosság, a pontosság a mai pártban is élnek. Ma sem lehetnek biztosak abban, hogy a mai viszonylag nyugodt létezésnek mikor vet véget a tőke.
A tagnyilvántartás pontossága és biztonsága nem egyszerűen fegyelem kérdése. A párttag, sőt a párt élete és halála függhet tőle. A párttagok nagyon részletes kérdőívre válaszolnak. A pártnak nem csak azt kell tudnia, hogy az illető merre megy, hanem azt is, hogy honnan jön. A Török KP-ban tudják, hogy a tőkés rendőrség és titkosszolgálat a legrafináltabb módszerekkel építhet be ügynököket a pártba. Elég, hogy egy gyűlésen a beépített ügynök provokátorként lépjen fel, és ezzel lehetővé tegye a rendőrség beavatkozását.
A párttag életrajzában semmi kompromittáló nem lehet. A párttag semmit sem titkolhat el. A párttag pontosan beszámol jövedelméről, és ennek alapján fizeti a tagdíjat. A párttag tájékoztatja a vezetést a lakáskörülményeiről is. A párt például arra ösztönzi aktivistáit, hogy a dolgozó emberek között, munkáskerületekben éljenek még akkor is, ha anyagi körülményeik többet tesznek lehetővé.

Fiatal párttag szól hozzá a vitához

A török társadalom nagyon fiatal

Milyen a török társadalom? 2019-ben Törökországnak 83,2 millió lakosa volt. Közülük 28 millió volt a foglalkoztatott. A lakosság átlagéletkora 32,4 év, ami jelentősen eltér Magyarországtól. A lakosság 92,8 százaléka városokban él. Isztambulban lakik 15,5 millió ember, az összlakosság 18,7 százaléka. Szegénység körülményei között él 7,3 millió fő.
Az ország látványos fejlődése mellett számtalan megoldatlan probléma van, és a válság is erősödik. A munkanélküliség 14 százalék körül van. Az elmúlt időszakban megnőtt a dolgozók sztrájkhajlandósága. Januárban 130 ezer fémipari munkás lépett sztrájkba.
Mint ismeretes, a párt szervezési lehetőségeit jelentősen befolyásolja a munkásosztály osztályharcos érettsége, egyebek között a szakszervezetekben való részvétele. Nos, Törökországban a foglalkoztatottak 13,8 százaléka szakszervezeti tag, vagyis a helyzet valamivel jobb, mint Magyarországon. Ez mintegy 1,9 millió szakszervezeti tagot jelent, akik három nagy konföderációban dolgoznak. A lényeges az, hogy a szakszervezeti tagok száma nő az elmúlt években.

Török fémipari munkások sztrájkja

„Törökországban győzni fog a szocializmus”

„A szocializmus az egyetlen rendszer, amely megválthatja az emberiséget. A szocializmusra szükség van.” – olvasható a párt programjában. A TKP harcot folytat a jelenlegi török kormány antidemokratikus politikája, a néptömegek kizsákmányolása és elnyomása ellen. 2002-ben, amikor az AKP hatalomra jutott, a TKP volt az egyetlen párt, amely nyíltan beszélt a kormány reakciós, imperialista jellegéről. Az AKP reformokat, megújulást ígért. A valóságban az AKP könyörtelen eszközökkel tartja kordában a dolgozó tömegeket. A TKP következetes osztályharcra mozgósítja a dolgozókat.
A TKP harcol a dolgozó emberek napi érdekeiért, jogaik érvényesítéséért. Ugyanakkor mindig felmutatja a jövő igazi megoldását, a szocializmust, hangsúlyozva, hogy a kapitalizmusban is lehet tenni a dolgozók életének javításáért, de valóságos fordulatot csak a szocializmus hoz. „Törökországban győzni fog a szocializmus” –vallják a TKP tagjai.
A TKP küzd az egyház és az állam összeolvadása ellen. Számos iskolában sztrájkokat szerveztek, ahol tiltakoztak az ellen, hogy a kormány kötelezővé tette a vallási oktatást az iskolákban.
A TKP ellenzi Törökország NATO-tagságát és aktív harcot folytat a NATO-akciók ellen, elítéli a „Nagy Törökország” megteremtésére irányuló törekvéseket.
A TKP részt vesz a parlamenti és helyi választásokon. A parlamentbe gyakorlatilag lehetetlen bejutni, hiszen a bejutási küszöb 10 százalék. A választásokon való részvétel fő célja, hogy megmutassák a pártot az embereknek, agitáljanak a török tőkés kormány és egyben a tőkés rendszer ellen.

Fiatalok a pártban

Keresd a SOL-t!

A török kommunisták eszköztárában nagyon fontos helyet foglal el az internet. A TKP honlapján (http://www.tkp.org.tr) sok minden elolvasható angolul is, de aki nem tud angolul vagy törökül, annak sem kell dolgavégezetlenül távoznia, mivel a bőséges képanyag jó betekintést ad a párt életébe. A https://haber.sol.org.tr/ a TKP által üzemeltetett hírportál, amely az egyik legnépszerűbb hírportál Törökországban. Keresd a SOL-t és mindenre választ kapsz! – adták ki a jelszót.
A Nazim Hikmet kulturális központ a TKP egyik nagyon fontos politikai eszköze. Nazim Hikmet (1920-1963) a 20. század legismertebb török költője, drámaíró, regényíró, baloldali, kommunista ember volt. A TKP ezt a kulturális központot használja a fiatalok, az értelmiség megnyerésére.
A TKP harci eszközei közé tartoznak a gyűlések, felvonulások. Az utóbbi időben a rendőrség nem egyszer alkalmazott erőszakot a TKP tüntetői ellen. A harc e formája nagy felkészültséget és kitartást kíván a párt tagjaitól.
A TKP tagjai között nagyon sok a fiatal, ami részben a török társadalom viszonylag fiatal voltával magyarázható, részben pedig a TKP aktív ifjúsági munkájával.

A TKP aláírásgyűjtése a gázárak emelése ellen

Kitelepülés: rendszeresen ugyanott

Törökországban a Török KP ugyanúgy el van szigetelve a hivatalos médiától, mint a Munkáspárt nálunk. Hasonlóan hozzánk ők is azt vallják, hogy az utca az övéké, ezért rengeteg utcai rendezvényt tartanak. Ennek egyik módja a kitelepülés – mesélték el Izmirben a városi pártszervezet vezetői.
A kitelepülés eszköze náluk is az újságjuk, a Boyun Eğme. Ez egy négy oldalas, újság formátumú hetilap, amely döntően az utcai akciókat szolgálja. A városi pártszervezet a helyi tagsággal egyeztetve kijelöli azokat a helyeket, ahol sok ember fordul meg. Ilyen hely a metróállomás, a piac, egy-egy nagyüzem bejáratához közeli hely.
A párttagok hetente egyszer ugyanarra a helyre mennek és osztogatják az újságot. Nagyon fontos a rendszeresség, hogy az emberek megszokják a Török KP jelenlétét, és ismerősként köszöntsék az aktivistákat. Lényeges, hogy ugyanazokra a helyekre menjenek, mert az emberek így sokszor ugyanott találkozhatnak velük – mondták el tapasztalataikat a török barátaink.
Mikor kell menni kitelepülésre? A török barátaink tapasztalatai szerint vagy kora reggel, a munkakezdés előtt, vagy délután, a munka befejezése után. Reggel az emberek sietnek, elfogadják az újságot, de nincs idő beszélgetni. Délután van idő arra, hogy az aktivisták megszólítsák az embereket és beszélgessenek velük.
A török ember szeret beszélgetni, de azért a politikai célú megszólítás ott sem egyszerű. A tapasztaltabb pártmunkások elmagyarázzák a fiataloknak, hogy miként kell ismeretlen embereket megszólítani.
A Török KP aktivistái igyekeznek tartósabb kapcsolatot kialakítani a megszólított emberekkel. Ez nem megy azonnal. Lehet, hogy csak második-harmadik alkalommal hajlandók hosszabban beszélgetni, de ha a pártszervezet rendszeresen megjelenik ugyanazon gyár vagy metróállomás előtt, a kontaktus előbb-utóbb létrejön.
Hány aktivista menjen egy kitelepülésre? A Török KP tagsága nagyobb, mint a miénk, de ott is vannak helyek, ahol kevés a párttag. Mit csinálnak, ha kevés a párttag? Összevonják az erőiket!
A kitelepülés akkor sikeres, ha legalább 6-8 ember vesz benne részt. A létszám erőt demonstrál, az embereknek pedig jobban bíznak azokban, ahol erőt látnak.
A Török KP minden kitelepülésre vörös színű mellényben megy ki. Lássák az emberek a pártot!
Az ilyen kitelepüléseken mást nem osztogatnak, csak az újságot. Egyéb anyagokat szállítani kell, és a figyelmet is elvonja. A lapot az osztogatásnál ingyen adják.

Nők tüntetése
A TKP a gázárak emelése ellen tiltakozik

Információk gyűjtése, rendezése, tudatos felhasználása

Török barátaink elmondása szerint egy alkalommal 120-130 újságot osztogatnak el. A 120-130 emberből 5-6 ember esetében tudják a telefonszámát is megszerezni. Ez nagyon érdekes szám. Azt gondolnánk, hogy több személyes információt tudnak beszerezni, de nem!
Mi történik a telefonszámmal? Most következik az a rész, amit nagyon el kellene tanulnunk török barátainktól.
A gyűjtő csapat vezetője átadja az 5-6 telefonszámot a helyi pártszervezet vezetőjének. Rögtön összeül a vezetőség, és megnézik: ki ismeri ezt az 5-6 embert? Hol laknak? Ahol laknak, vannak-e párttagok?
A gyűjtők egy-két nap elteltével felhívják az 5-6 illetőt és megkérdezik: hogy tetszett az újság? Adhatnak-e neki az újabb számokból? Ennek alapján kialakul egy párbeszéd.
A pártszervezet rögzíti az apránként befolyó információkat. Már tudják, hogy ki az illető. Tudják a címét. Tudják, hogy tetszett-e az újság. Tudják, hogy azon a környéken vannak-e párttagok.
Ha vannak ilyenek, a párttagok felveszik a kapcsolatot az illetővel. Tájékoztatják a párt más rendezvényeiről. Ha érdeklődést látnak, meghívják egy konkrét eseményre, ahol bemutatják másoknak.

Isztambul

Az egyszeri kapcsolatból így lesz rendszeres párbeszéd. Az érdeklődőből így lesz szimpatizáns, majd párttag.
A lényeg itt is a rendszeresség, az információk pontos rögzítése, a feladatok konkrét elosztása a párttagok között – hangsúlyozták az izmiri szervezetben.
Természetesen sikertelenség itt is van. Nem minden érdeklődőből lesz párttag. De ha már szimpatizáns, vagy ha csak elmegy a Török KP rendezvényére, már nem volt hiábavaló a munka.
A Török KP minden egyes új párttagért keményen megdolgozik, de nincsenek utánpótlási gondok. Az utánpótlás, az új tagok felvétele pedig az első kitelepülésnél kezdődik, a metróállomásnál vagy a gyárkapunál.

Ugye, mi is tudjuk így csinálni?

Vélemény, hozzászólás?