Menü Bezárás

A tavaszi nap nemzeti ünneppé lesz

1945 áprilisában már végéhez közeledik a háború. A világ 1939 szeptembere óta, amikor is Németország lerohanta Lengyelországot, háborúban áll. A német csapatok 1940 folyamán megszállják egész Nyugat-Európát, csak Anglia áll ellen. Hitler 1941 júniusában indít támadást a Szovjetunió ellen. Eleinte győzelmek, majd egyre súlyosabb vereségek. A háborúnak 1941 nyarától Magyarország is részese.

1945. április 4-e egy a második világháború napjai közül. Ezen a napon jelenik meg a Szovinformbüro, a szovjet hírügynökség közleménye: „A 2. Ukrán Front és 3. Ukrán Front március 16-a és április 4-e közötti támadó hadműveletével befejeződött Magyarország egész területének felszabadítása a német megszállók alól.”

A Szabad Nép, a kommunisták lapja ekkor már megjelenik a felszabadított országrészekben. Április 4-én a Szabad Nép közli a hírt: Magyarország csaknem teljes területe felszabadult. Ekkor még nem tudni pontosan, hogy hány kis falu van még német megszállás alatt. A szovjet hadiokmányok alapján azonban véglegessé válik, hogy a felszabadulás napja éppen április 4-e.

A Szabad Nép arról is hírt ad, hogy folynak a választások az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Budapesten megindul a gázszolgáltatás, Óbuda és Szentendre között helyreáll a HÉV-közlekedés. A fővárosban a lakóházakba „női megbízottakat” küldenek ki, hogy ügyeljenek a házak fertőtlenítésére. Pusztaszeren Nagy Imre földművelésügyi miniszter jelenlétében megkezdődik a földosztás.

A Szabad Nép beszámol arról, hogy új tagok lépnek be a kommunisták helyi szervezeteibe. Az illegalitás éveiben a kommunista párt létszáma 200-300 fő volt. A párt 1945 előtt mély illegalitásban él, kevés lehetőséggel. 1945-ben minden szempontból új helyzet áll elő. A párt feladja szűk, illegális jellegét és legális tömegpárt lesz. És valóban. 1945 februárjában a párt taglétszáma 1972 fő. Márciusban már 12 ezer, 1945 közepére 150 ezer.

Az MTI ezen a napon közli: „ Sztálin tábornagy hadseregfőparancsnok szerdán este 9 óra 45 perckor Malinovszkij tábornagyhoz, a 2. ukrajnai arcvonal főparancsnokához és Zaharov vezérezredeshez, az arcvonal vezérkari főnökéhez intézett napiparancsában bejelentette, hogy a 2. ukrajnai arcvonal csapatai április 4-én rohammal elfoglalták Bratislavát /Pozsonyt/”

Két nappal április 4-e előtt az osztrák fővárost a németek védelmi zónává nyilvánítják. A szovjet csapatok hamarosan elérik Bécset. A nácik lapja, a Völkischer Beobachter ennek ellenére április 4-én is megjelenik. A lap beszámol a szovjet páncélosok előretöréséről: „Bécsnél a német katona nem egy várost véd csupán, hanem az egész német népet, a hazát az ázsiai hordákkal szemben.” A lap a már nem sokat érő hazafias biztatás mellett arról is beszámol, hogy futballbajnokságban a bécsi WAC csapata 6:0-ra legyőzte az Austria csapatot. Ennek ellenére a bajnokságot a bécsi Rapid SK vezette. A Völkischer Beobachter még április 7-én is megjelenik, de már utoljára. Ausztriában is új élet kezdődik.

A Magyar Távirati Iroda április 7-én jelenti: „Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök és Gyöngyösi János külügyminiszter Magyarország területének teljes felszabadulása hírére megjelent Vorosilov marsallnál és tolmácsolta előtte a magyar nép mély háláját és köszönetét. A miniszterelnök és a külügyminiszter felkérte Vorosilov marsallt, hogy juttassa el Sztálin marsallhoz-a kormánynak a felszabadulás alkalmából küldött köszönő táviratát. Vorosilov marsall nagy örömének adott kifejezést, hogy Magyarország a nácik zsarnoksága alól felszabadult, majd a következőket mondotta: »Azt kívánom, hogy ez a föld, amelyért a magyar nép évszázadokon keresztül annyi vért hullatott és amelyért verejtékezett, most végre valóban szabad, független és boldog legyen«. A miniszterelnök és a külügyminiszter Vorosilov marsallnál is megköszönte a magyar ügy iránt tanúsított baráti magatartását. A magyar kormány egyben elhatározta, hogy április 4-ét, az ország felszabadításának napját, nemzeti ünneppé avatja.”

Vélemény, hozzászólás?