Menü Bezárás

Borsodbóta: Mi, falun élők szívesebben látnánk a parlamenti egyezséget.

A 856 fős Borsodbótának munkáspárti polgármestere van, Gulyás János személyében. Lapunk a vírus elleni küzdelemről kérdezte:

Jelenleg 3 olyan család van, amelyek esetében a külföldről hazatérő családtag miatt kényszerülnek lakásukban történő izolációjukra. Mindannyian megértik helyzetüket és betartják az elvárt követelményeket. Munkahelyi fertőzés miatt 1 fő kényszerült önkéntes házi karanténra.

Az óvodában és a gyermekházban az önkormányzat rendelt el tanítási szünetet, azonban a szülői felügyeletet biztosítani nem tudó családok esetében lehetőség van a gyermekek intézményi felügyeletére. Az általános iskolában tanuló 160 gyermek részére távoktatás valósul meg. Nehézséget okozott, hogy a tanulók kb. 10 százaléka olyan rossz anyagi körülmények között él, hogy részükre a távoktatás semmilyen digitális eszközön keresztül nem valósítható meg.

Borsodbóta Község Önkormányzata gondoskodik az óvodások és iskolások szünidei-, illetve intézményi étkeztetéséről. Nehézséget jelent az iskolai intézményi étkeztetése során, hogy az iskolában 6 település diákjai tanulnak, így meg kell szervezni az élelmiszer több helyre történő kiszállítását.

A településen élő idősek házi szociális étkeztetése korábban is megoldott volt. A járványveszély miatt egyre több időskorú kéri az önkormányzat segítségét bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, étkeztetés megoldása területén. Ezt a feladatot is maradéktalanul ellátjuk.

Nagy segítséget jelent számunkra, hogy a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. alkalmazásában álló 10 fő közmunkavégző az Alapítvány, illetve a Belügyminisztérium hozzájárulásával segíti az idősek ellátását. Feladatuk szerint összesen 50 fő 65 év feletti időskorú lakos infokommunikációs programját valósítják meg, amely a jelen veszélyhelyzetben kiegészül az időskorúak egyéb típusú ellátásával is.

A közmédia nagy hangsúlyt fektet a veszélyhelyzet megelőzésére, egyúttal hirdetik az önkormányzatok hatáskörét, feladatait. Mindegyik önkormányzat igyekszik a feladatokat maradéktalanul ellátni, az érintettek részére védőfelszerelést biztosítani; az étkeztetéseket, bevásárlásokat, gyógyszerbeszerzéseket, postai befizetéseket megoldani; azonban mindezek megoldásában az önkormányzatok magukra maradtak. A kormányzati szervek a veszélyhelyzetre utaló jogszabályi meghatározásokon és általános leírásokon kívül konkrét, a ténylegesen megvalósítandó feladatokra utaló útmutatást eddig nem nyújtottak. Ismerjük az elvégzendő feladatokat, lehetőségeinkhez képest azokat megoldjuk annak ellenére, hogy anyagi kihatásainak fedezetéről egyelőre nincs tudomásunk.

Borsodbóta Község Önkormányzata intézményei, szervezetei és lakossága átérezve a helyzet súlyosságát, mindenben együttműködve végzi munkáját, és lehetőségeihez képest felvállalja a vészhelyzet helyi kezelését. Településünk részére jelenleg is nagy gondot jelent a még mindig magas munkanélküliség. A meglévő, valamint a tervezett munkanélküliség-növekedés újabb terhet jelent önkormányzatunk számára, amelynek kezelése komoly feladatok ellátását jelenti. Mindezt csak kormányzati segítséggel tudjuk megoldani.

Részemre meglepő a Parlamentben a kormánypártok és az ellenzéki pártok között zajló vita. Mindkét oldal az egyezséget és a veszélyhelyzet megoldását híreszteli, közben saját politikai érdekeiket helyezik előtérbe. Nem értem, hogy az ellenzék miért nem járult hozzá a koronavírus-törvény mielőbbi elfogadásához, de azt sem értem, hogy a kormánypártok miért ragaszkodnak foggal-körömmel a határozatlan idejű kihirdetéshez. Mindkét oldal a veszélyhelyzetet politikai érdekeinek veti alá, abban bízva, hogy a következő választásokon ezzel kampányolhatnak. Mi, falun élők szívesebben látnánk a parlamenti egyezséget.

Vélemény, hozzászólás?