Menü Bezárás

Mindig emlékezni fogunk a felszabadítókra

A felszabadulás után, a szocializmus idején számos emlékmű őrizte a hazánk felszabadítása során elesett szovjet katonák emlékét. A rendszerváltás után a legtöbbet lebontották. Budapesten a magyar-orosz államközi egyezmény alapján a Szabadság téren megmaradt egy központi emlékmű. Orosz adományokból, helyi döntések alapján szintén helyreállítottak szovjet emlékműveket más városokban is, többek között Székesfehérváron.

A Magyar Munkáspárt tagjai minden évben elmennek a szovjet emlékművekhez, és tisztelettel emlékeznek az elesettekre. Sok településen a párt tagjai tartják rendben a szovjet katonasírokat.

140 ezer szovjet katona esett el a magyarországi hadműveletek során. 140 ezer katona nem tért haza, 140 ezer szovjet család gyászolta hozzátartozóját.

Az Európai Unió és Magyarország mai urai azt hirdetik, hogy a kommunizmus és a fasizmus egy és ugyanaz. Igyekeznek feledtetni, hogy a fasizmust a kapitalizmus szülte. A fasizmus és annak minden következménye, beleértve a háborúkat is, eszköz volt a tőke, a bankok és a nagyvállalatok kezében, hogy az 1929-es világválság után megmentsék a kapitalizmust, a pénz uralmát.

Igyekeznek feledtetni, hogy a fasiszta Németország rohanta le Európát, így a Szovjetuniót is, és nem a Szovjetunió támadta meg Európát. A magyar elit pedig azt igyekszik minden áron elmosni, hogy a magyar uralkodó osztály a kommunizmus iránti féktelen gyűlölete miatt a rossz oldalra, Hitler oldalára állt, és belevitte az ország számára halált és pusztulást hozó második világháborúba. A magyar uralkodó osztály felelős azért, hogy a második világháború utáni párizsi béke sem rendezte a Magyarország ellen 1920-ban elkövetett imperialista bűnt. Trianon érvényben maradt, Erdély és más magyar területek nem kerültek vissza az anyaországhoz.

A mai tőkés hatalom nem felszabadításról beszél, hanem a szovjet megszállás kezdetéről. Mint más esetekben, itt is semmibe veszik a történelmi tényeket.

Tény, hogy Magyarország a második világháború vesztese volt.

Tény, hogy a nagyhatalmak, a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia megállapodása alapján Kelet-Európa országai, köztük Magyarország is, a szovjet érdekszférába tartozott. Ugyanilyen tény, hogy Nyugat-Európa pedig az amerikai érdekszférába.

Tény, hogy Magyarország területén 1991-ig szovjet csapatok állomásoztak. De ugyanilyen tény, hogy Németország és több más nyugat-európai országban pedig amerikai csapatok voltak, sőt vannak ma is.

Tény, hogy Magyarország 1948-tól szocialista ország lett, hasonlóan a térség más országaihoz. De tény az is, hogy a magyar politikát nem Moszkvában döntötték el. Magyarország független volt.

A magyarországi zsidó közösség minden évben megemlékezik a budapesti gettó felszabadításáról. Számukra nem vitakérdés az, hogy a szovjet csapatok a szó legszorosabb értelmében a szabadságot, sőt az életet hozták el a zsidóságnak 1945-ben.

A felszabadítókra emlékeznünk kell ma is, holnap is. Ez a történelmi hűség és a tisztesség dolga is.

Vélemény, hozzászólás?