Menü Bezárás

A szocializmus, a mi új világunk jobb, mint a kapitalizmus

Az Európai Kommunista Kezdeményezés Titkárságának felhívása

Az Európai Kommunista Kezdeményezés pártjai nevében forró üdvözletünket küldjük a világ munkásainak, fiataloknak és időseknek. E napon tisztelettel emlékezünk a munkásmozgalom mártírjaira és hőseire.

Május elseje mindenütt a világon a munkások jelképe, a népek harcát fejezi ki a tőkés kizsákmányolás és barbarizmus, az imperialista háborúk ellen.

Az idén a koronavírus okozta világjárvány közepette ünnepeljük a munka napját. Maszkot viselünk, de a munkásosztály hangját senki sem nyomhatja el.

Az idei május elsején magasba emeljük öklünket és együtt követeljük: védjék meg a dolgozók életét és jogait! A munkahelyeken nincs elég védőeszköz, a közkórházakban tragikus hiány van állandó személyzetből és eszközökből.

Erősítsük a dolgozók harcát! Ne engedjük, hogy a tőkés rendszer új válságának terheit ismét velünk fizettessék meg!

Felhívjuk a világ dolgozóit: küzdjünk együtt az USA, a NATO, az EU agresszív tervei ellen, lépjünk fel az imperialista háborúk ellen, amelyeket az imperialista országok ellentétei és versengése okoz.

A világjárvány ürügyén a kormányok újabb súlyos csapást akarnak mérni a dolgozók még megmaradt jogaira. A munkaadók ellenőrizhetetlenül fognak mindenen uralkodni. „Új Marshall-tervet” indítanak, hatalmas állami támogatásokat, olcsó kölcsönöket adnak és más eszközökkel provokatív módon támogatják a tőkés vállalkozókat. A válság költségeit pedig a dolgozókkal fizettetik meg, új munkavállaló-ellenes törvényeket hoznak, reakciós rendszereket léptetnek életbe, korlátozzák a szakszervezetek jogait.

Erőt merítünk az 1886. május elsejei chicagói véres sztrájk hőseinek példájából, akik a nyolcórás munkanapért indítottak harcot. A harc erősítette, gyarapította a munkásosztályt és a 20. század elejére sikerült kivívni a nyolcórás munkanapot. Ez lett a kiindulópontja számos szociális vívmánynak, melyeket a dolgozók az évtizedek során elértek. Ezeket akarják most tőlük elvenni.

A tőkések a „nemzeti egység” hirdetésével vakítják el a munkásokat és arra hívják fel őket, hogy a világjárvány és a tőkés válság leküzdése érdekében fogjanak össze a tőkésekkel. Mi határozottan kijelentjük: mi nem adjuk fel a dolgozók jogait, követeljük, hogy elégítsék ki a munkások és más dolgozói rétegek mai igényeit!

A világjárvány megmutatta a kapitalizmus barbár jellegét, megmutatta, hogy ez a rendszer rothadt, kizsákmányoló, idejétmúlt, válságokat, szenvedést, háborúkat és migrációt szül. A kapitalizmus gyógyíthatatlan!

A szocializmus, a mi új világunk jobb, mint a kapitalizmus. Ezt ma jobban látjuk, mint bármikor korábban. A szocializmusban a hatalom a dolgozóké lesz, ők élvezik majd munkájuk gyümölcsét.

Éljen május elseje, éljen a Munka ünnepe!

A szocializmus, a mi új világunk jobb, mint a kapitalizmus. Az Európai Kommunista Kezdeményezés Titkárságának felhívása

 

Vélemény, hozzászólás?