Menü Bezárás

Állítsuk meg a tőke rombolását!

Videokonferenciát tartottak az Európai Kommunista Kezdeményezés pártjai

Pár éve aligha lehetett elképzelni, hogy az európai kommunista pártok videokonferenciákat fognak tartani. A koronavírus azonban korlátozta a pártok mozgásszabadságát is, nincs mód nemzetközi találkozók tartására. Az élet azonban megy, a mostani járvány és annak gazdasági következményei számos kérdést vetnek fel, amelyekre Európa munkáspártjainak is választ kell adni.

A Görög Kommunista Párt (KKE) kezdeményezésére május 10-én sor került az Európai Kommunista Kezdeményezés pártjainak találkozójára, ezúttal az interneten keresztül. Mintegy 30 kommunista és munkáspárt vezető képviselői szólaltak meg.

Európa kommunista és munkáspártjai
élnek és dolgoznak

A Görög KP főtitkára

Dimitris Koutsoumbas, a görög KKE főtitkára tartott bevezetőt. Beszédét nagy érdeklődés előzte meg. Nem csak azért, mert Európa egyik legnagyobb kommunista pártjáról van szó, hanem azért is, mert nagyon sok friss tapasztalatot szereztek a járvány idején. Elég csak emlékeztetni a május elsején megrendezett tüntetésükre, ahol betartották az előírásokat, de mégis sikerült hatásos tömegrendezvényt tartani.

A világjárvány és a népellenes kormányok törekvései ellenére Európa kommunista és munkáspártjai élnek és dolgoznak. Ennek óriási jelentősége van – jelentette ki a KKE főtitkára.

A járvány alatt a görög kommunisták stratégiája arra irányult, hogy a parlamentben és az utcán is védjék az állami egészségügyet, követeljék a dolgozók egészségének védelmét és megakadályozzák a dolgozók jogainak korlátozását. (Megjegyzendő, hogy Görögországban a magánegészségügy minden szempontból elkülönül az államitól. Az orvosok vagy itt, vagy ott dolgoznak, nincs átjárás, mint Magyarországon. Ennek következménye, hogy a magánegészségügy a jobb fizetésekkel el tudja szívni az orvosokat az állami szférából.)

A KKE ennek jegyében követelte, hogy a kormány költsön többet az állami egészségügyre és államosítsa a magánszolgáltatókat.

Dimitris Koutsoumbas elmondta, hogy a KKE és hozzá közelálló szakszervezeti konföderáció, a PAME május elsejei tömegrendezvénye a görög parlament előtt meglepte és megdöbbentette a görög uralkodó osztályt. A tőkés intézmények óriási ideológiai támadást indítottak a párt és az osztályharcos szakszervezetek ellen. A kampány fő jelszava: „Oldjuk meg a válságot együtt!” A tőke erői társadalmi egységről papolnak, miközben a válság árát első sorban a kisfizetésűek, a dolgozó rétegek fizetik meg.

A KKE vezetője kiemelte, hogy nagyon fontos feladat a dolgozók jogainak védelme. A KKE nem fog belemenni abba, hogy a járvány idején hozott ideiglenes korlátozó intézkedések továbbra is fennmaradjanak. A KKE nem fogadja el a „rugalmas munkavégzés” ürügyén hozott intézkedéseket sem.

A KKE küzd a kormány azon tézise ellen, hogy az állami és a magánegészségügy békésen és harmonikusan létezhet egymás mellett. A magánszolgáltatók óriási pénzeket keresnek a tesztek elvégzésével. A tesztelés drága, csak a gazdagok engedhetik meg. A magánegészségügyi rendszer nem tudja a járványt megakadályozni. Mindenki számára hozzáférhető, magas szintű állami egészségügy kell, és az államnak erre kell költenie.

A járvány is bizonyította, hogy nem lehet egyszerre védeni a társadalom egészségét és ugyanakkor növelni a tőkés profitot. A kapitalizmus nem alkalmas az ilyen megrázkódtatások kezelésére.

A koronavírus-járvány kiélezte
a kapitalizmus ellentmondásait

A Görög KP akcíója május elsején

Katalizátorként hatott és kiélezte a tőkés gazdaság korábban is meglévő problémáit a koronavírus-járvány – emelte ki a KKE főtitkára. A görög tőkés kormányok évtizedek óta hirdetik, hogy a görög gazdaság más ágazatainak fejlesztésével csökkentik Görögország függőséget az idegenforgalomtól. A valóságban ez nem történik meg, és a görög gazdaság súlyos károkat szenved el azért, mert kiesett az idegenforgalom.

Dimitris Koutsoumbas felhívta a figyelmet arra, hogy a tőke erői, konzervatívok, liberálisok egyaránt egy „új Marshall-tervvel” akarják a tőkés gazdaságokat megerősíteni és egyúttal erősíteni az európai nagytőke pozícióit is világ más tőkés csoportjaival vívott harcban.

A harc az európai tőkéscsoportok között is folyik, és legfeljebb egy törékeny kompromisszum lesz az eredmény. A járvány megmutatta, hogy az „európai szolidaritás” a valóságban nem létezik. A tőkések egy dologban azonban egyetértenek: a dolgozókkal akarják a válság árát megfizettetni.

A koronavírust le lehet küzdeni – emelte ki a KKE vezetője. De a kapitalizmus gyógyíthatatlan. A kapitalizmus folytatni fogja a háborúkat, a környezet rombolását, továbbra is fennmarad a szegénység.

A megoldás egy új társadalom megteremtése. Az „igazi vírus” maga a kapitalizmus. Az új társadalom egy jobb társadalmi rendszer, ahol a termelőeszközök társadalmi tulajdonban vannak, a politikai hatalom pedig a munkások, a dolgozók kezében. Az új társadalom nem a tőke profitéhséget elégíti ki, hanem az emberek igényeit.

A KKE főtitkára befejezésül hangsúlyozta: a dolgozók nemzetközi összefogása, az internacionalizmus előre visz bennünket nagy közös célunk felé. Talán kis lépésekkel, de előre!

Ne csak védekezzünk, legyünk támadók!

A Török KP főtitkára

A koronavírus megmutatta, hogy a kapitalizmus mennyire sebezhető. Megmutatta a tőkés rendszer barbarizmusát, azt, hogy az emberéletek nem nagyon érdeklik – mondta Kemal Okuyan, a Török Kommunista Párt főtitkára.

A járvány a tőke ellen fordítja az embereket, mivel látják, hogy a tőke nem segít sem mostani gondjaik, sem későbbi problémáik megoldásában.

Kemal Okuyan aláhúzta, hogy a tőke minden eszközt be fog vetni a társadalmi konfliktusok megakadályozásra. Még nincs szó fasizmusról, de már készítik elő a talajt a fasiszta módszerek bevezetésére.

A Török KP főtitkára kritikusan szólt a kommunista mozgalom reagálásáról. A koronavírus mind politikailag, mind technikailag felkészületlenül érte a kommunista pártokat. A pártok között lényegében megszűnt az érintkezés. A pártok számos olyan eszközüket elvesztették, amelyekkel eddig eljutottak az emberekhez.

A válság megmutatta, hogy vannak olyan területek, ahol pártjaink betörhetnének a tőkés országok médiavilágába. Javasolta: indítsunk közösen angol nyelvű internetes rádió és tv-adást.

A kommunista pártok dolga nem csak az, – emelte ki –, hogy védekezzenek. Kezdeményezéseket kell tenni olyan ügyekben, amelyek érdeklik az európai embereket.

A társadalmi konfliktusok
napirenden vannak

Folyik a tanácskozás

A Munkáspárt nagyra értékeli a Görög Kommunista Párt kezdeményezését a konferencia megtartására. Európa dolgozóinak tudniuk kell, hogy élünk, dolgozunk és most is velük vagyunk – emelte ki Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, akit az alábbiakban idézünk:

Meggyőződésünk, hogy a most kipróbált technikai újítások elősegítik mozgalmunk munkamódszereinek megújítását. Rendszeresebben cserélhetjük ki véleményünket. A papírok fontosak, de nem helyettesíthetik az előszót.

Tőkés országokban élünk. A közös az, hogy mindenütt a tőke érdekeit szolgálják és a dolgozó emberrel akarnak mindent megfizettetni. Az emberek nehezen viselik a karantént, bizonytalanok és félnek a jövőtől. Az emberek nehezen élik meg a nehézségeket, de az elmúlt két hónapban még nem fordultak radikálisan az antikapitalista erők felé. Ezt a Munkáspártnak is figyelembe kell vennie.

Ennek több oka van.

Egyrészt, a magyar egészségügyi rendszer szerencsére nem omlott össze. Magyarországon a szocializmus valaha átfogó és mindenkire kiterjedő egészségügyet teremtett és ennek számos eleme még megmaradt. Másrészt, a tőkés kormány számos intézkedéssel enyhítette a válság közvetlen következményeit. A kormány ezt nem humanizmusból tette, hanem hogy befogja az emberek száját. Harmadrészt, a magyar emberek is erős ideológiai manipulációnak vannak kitéve. „Minden magyar felelős minden magyarért! Egyetlen magyar sem marad egyedül!” Az ilyen jelszavak hatnak az emberekre. Harmadrészt, egyelőre a szakszervezetek sem mutattak lényeges aktivitást.

Most azonban új szakasz kezdődik. Egyrészt, a tőke végre fog hajtani egy sor olyan intézkedést, amelyeket normális helyzetben nem tehetne. Óriási állami pénzek fognak menni a biztonsági iparba, a hadiparba, a magánegészségügybe. Másrészt, általános ellenőrzés alá veszik az embereket. Ennek első lépése lehet a kötelező teszt bevezetése, a digitális víruskövetés, a telefonok és bankszámlák ellenőrzése. Harmadrészt, a tőke az emberekkel fogja kifizettetni a válság árát.

A tőke nem fog megkockáztatni nagy háborút. Még emlékeznek, hogy mindkét világháború a munkásmozgalom, a szocializmus erősödését hozta. Ezt nem kockáztatja meg.

A dolgozó emberek millióin múlik, hogy engedjük-e mindezt. 2008-ban a világ és Európa munkássága elszalasztotta a lehetőséget. Nem fordult a pénz uralma ellen, hagyta magát manipulálni, elnyomni. 2008 nem vezetett forradalmakhoz.

Ma még nincs forradalmi helyzet Európában, de az elégedetlenség mindenütt nő. Most, a koronavírus kapcsán látjuk, hogy a tőkés Európa számos területen cselekvésképtelen. A NATO eleinte képtelen volt saját erőit mozgósítani. Nincs hatékony együttműködés a katonai és civilszféra, a NATO és az EU között.

Egyelőre nem tudni, hogy a tőke képes-e annyi pénzt előteremteni, amennyi a társadalmi konfliktusok kezelésére elegendő. Nem zárhatjuk ki a háború lehetőségét sem.

Nem tudjuk még azt sem, hogy képes-e az európai kommunista mozgalom megerősödni. Mindenkinek sok gondja és problémája van.
Kövessük és elemezzük a helyzet alakulását! Védjük meg eszmei iránytűnket, elkötelezettségünket az új közösségi társadalom iránt! Konzultáljunk gyakrabban! Kevesebb papírt, több konkrét cselekedetet! – fejezte be beszédét a Munkáspárt elnöke.

***

A tanácskozás rövid nyilatkozatot fogadott el. Az Európai Kommunista Kezdeményezés pártjai hangsúlyozzák, hogy az elmúlt két hónap emberi tragédiáiért és anyagi veszteségeiért a kapitalizmus a felelős. A tőke az elmúlt két évtizedekben jelentősen csökkentette az egészségügyre fordított közkiadásokat. Kórházi ágyak ezreit szüntették meg arra hivatkozva, hogy nem rentábilisak. A tőkés országokban az egészségügy egyre inkább azt jelenti, hogy akinek pénze van, kap esélyt, akinek nincs pénze, az magára vessen.

A tanácskozás részvevői felhívják Európa dolgozóit: védjük meg együtt a dolgozók jogait, akadályozzuk meg, hogy a tőke az emberekkel fizettesse meg a válság terheit.

A jelenlegi válságos időkben a kommunista pártok még szorosabb és hatékonyabb együttműködésére van szükség.

Vélemény, hozzászólás?