Menü Bezárás

Az ember a legfontosabb

Munkáspárti tüntetés az egészségügyért

A Munkáspárt harminc éve következetesen kiáll az oktatás és az egészségügy mellett. Magyarország kis ország. A legfőbb értékünk és erőforrásunk a magyar ember.

A magyar ember abban az esetben járulhat hozzá a társadalom fejlődéséhez, ha képzett és egészséges. Ha a magyar fiatal képzetten és egészségesen jelenik meg, akkor nem lesz gond a nemzetközi versenyképességével sem.

Egy durván tíz milliós ország akkor képes az emberi tényezőjét kihasználni, ha az egészség és a képzettség nem egy szűk elit privilégiuma, hanem mindenkié, az egész társadalomé.

A Munkáspárt ezekből a megfontolásokból véli úgy, hogy az államnak olyan rendszereket kell teremtenie, amely a lehető legtöbb ember számára teszi lehetővé, hogy megőrizze egészségét és szert tegyen versenyképes tudásra.

Ennek érdekében mi mindig két dolgot mondunk. Az egészségügy és az oktatás az állam feladata és felelőssége legyen. Ez azt jelenti, hogy az állam dolga a szükséges források előteremtése. Az állam feladata az össztársadalmi érdek érvényesítése a magáncsoporti érdekekkel szemben. Az állam feladata az egészségügyi és oktatási politika belső tartalmának meghatározása.

A Munkáspárt nem ellenzi, hogy a mai viszonyok között a magántőke kórházat vagy iskolát hozzon létre, de a magánoktatás és magánegészségügy csak kiegészítő funkciót töltsön be, és ne kapjon állami támogatást. Ami a lakosság egészét szolgálja, oktatás, egészségügy, közlekedés és sok minden más, annak állami kézben kell lennie.

A Munkáspárt politikájának másik sarkalatos pontja az, hogy költsük a megtermelt jövedelem, a GDP 10-10 százalékát az egészségügyre és az oktatásra.

Mi a valóság? 2016-ban Magyarország a GDP 4,9 százalékát költötte az egészségügyre. A kormány nemrég elkészült konvergencia programja szerint ez nem fog lényegesen változni. A tervek szerint az idén a GDP 5,1 százaléka megy az egészségügybe, de 2040-ben is csupán 5,6 százalék.

Nem számíthat semmi jóra az oktatás sem. 2016-ban Magyarország a GDP 3,6 százalékát költötte oktatási célokra. 2020-ban várhatóan 3,4 százalékot, 2040-ben 3,5 százalékot.

A mai tőkésállam, és a mi esetünkben a Fidesz-KDNP-kormány az oktatás és az egészségügy problémáit várhatóan úgy igyekszik megoldani, hogy egyre inkább bevonják a magántőkét. Ez eddig is volt, most az új az, hogy a magántőke már nem csak az intézmények finanszírozásában vesz részt, hanem bekapcsolódik az irányításba, sőt átveszi az irányítást. Ez már látható az egyetemek új irányítási rendszerében, amelyben az első modell a Corvinus átszervezése volt.

Munkáspárti tüntetés az egészségügyért
Munkáspárti tüntetés az egészségügyért

A kormány illetékesei utaltak arra, hogy a koronavírus-járvány tapasztalatai alapján strukturális változásokat terveznek az egészségügy területén. Az Emberi Erőforrások Minisztériumában megalakítottak öt reformmunkacsoportot. Ezek a gazdálkodás, a finanszírozás, a humánerőforrás, a struktúraátalakítás és az orvosszakma kérdéseivel foglalkoznak. Egyes nyilatkozatok szerint a magánegészségügyi intézmények kapcsolódnak be intézményesen a közellátásba.

Ahol a pénz, a tőke irányító szerephez jut, ott a tőke érdekei dominálnak. Profitot nem akaró tőke nincs. A tőke így vagy úgy, de meg akarja téríteni a beruházását, és profitra akar szert tenni.

A magyar oktatási rendszer és az egészségügy eddig alapvetően állami rendszerekre épült. Természetesen már nem arra, ami a szocializmus idején, 1990 előtt volt, de számos olyan tényezőre, ami megmaradt a mai napig. A koronavírus idején a magyar egészségügy más okok mellett azért nem omlott össze, mert még élnek a szocializmus idején létrejött szervezeti megoldások, még maradt valami annak a kornak a felfogásából.

Az oktatás és az egészségügy szervezeti átalakítása, új finanszírozási rendszer, az oktatás és az egészségügy piacosítása az átalakítók szerint, akár még fejlődést is eredményezhet. Lehetnek nemzetközi téren sikeresebbek a magyar egyetemek, vonzhatnak újabb és újabb befektetőket és fizetős diákokat. A kórházak életében is történhetnek pozitív változások. Lehet, de egy biztos. Az ilyen változások nyertesei mindig csak egyes csoportjai a társadalomnak, a tehetősek, a gazdagok, a hatalmon lévők és nem az egész társadalom.

A Munkáspárt számára az ember a legfontosabb. Minden ember! A többségnek akarjuk az egészséges életet és a műveltséget, a képzettséget biztosítani.

Vélemény, hozzászólás?