Menü Bezárás

Élhető Magyarországot, harmonikus közösségi társadalmat!

Munkáspárt 24. kongresszusa

Nyolc éve, 2012. májusában, a 24. kongresszuson megemlékeztünk Kádár János születésének 100. évfordulójáról és akkor fogadtuk el a Munkáspárt ma is érvényes programját. Élni, dolgozni, boldogulni szeretnénk Magyarországon – mondtuk. Tanultunk a magyarországi szocializmus tapasztalataiból, azt is tudjuk, hogy milyen világot kaptunk 1990 után. A programunk az új közösségi társadalom megteremtése – mondtuk ki. Idézzük fel a program néhány elemét!

Munkáspárt 24. kongresszusa
Munkáspárt 24. kongresszusának logója.

Nem jó a tőkés rendszer. 1990 óta sorra váltogattuk a tőkés kormányokat. Mindegyik sokat ígért, de vajmi keveset teljesített. Ma már tudjuk, hogy gondjaink forrása nem egyik vagy másik kormány tehetetlensége. Minden bajunk oka az, hogy a rendszer, amelyben élünk, a kapitalizmus eleve nem lehet jó.

Nem jó, mert ebben a társadalomban a pénz az úr. Nem az számít, hogy mi jó nekünk, embereknek, hanem az, hogy mi hoz pénzt, profitot a tőkéseknek.

Új közösségi társadalmat akarunk. A múlt értékeit becsüljük, de nem a múltat akarjuk visszahozni. Közösségi társadalmat, új közösségi társadalmat akarunk. Olyan országot, ahol az ember fontos, és nem a pénz. Induljunk el ezen az úton!

Az első lépés, hogy korlátozzuk a tőke hatalmát. Ha küzdünk, a tőkét rákényszeríthetjük engedményekre. Ehhez össze kell fognia mindenkinek, akinek rossz a tőkés rendszer. Küzdjünk együtt a tőke ellen! Hozzunk létre népi-dolgozói szövetséget!

A közösségi társadalmat egy új népi forradalom hozza el. A tőke korlátozása még nem a közösségi társadalom. De szükséges és fontos lépés abban a harcban, amelyet a tőkés rendszert felváltó közösségi társadalomért vívunk. A dolgozók tömegei harci tapasztalatra tesznek szert. Megértik, hogy a tőkés rendszer változhat, de soha sem lesz jó a dolgozóknak, mert soha sem a dolgozó nép társadalma lesz. Mindig megmarad a gazdagok jó rendszerének, a tőkések társadalmának.

Nem tudjuk, hogy melyik évben, melyik hónapban, melyik napon győz az új népi forradalom. De azt tudjuk, hogy győzni fog. Akkor fog győzni, amikor az emberek többsége saját tapasztalatain keresztül megértette, hogy boldogulásához csak egy út vezet, az új népi forradalom, s ezért hajlandó tenni is.

***

A jövő magyar közösségi társadalmát most még csak elképzelni tudjuk, képét most formáljuk együtt. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen lesz. De nem légvárakat építünk, hanem elemezzük a mai kapitalizmust, és összevetjük a 20. század szocializmusának tapasztalataival. Mi tanultunk saját rendszerünk történelméből, és biztosak vagyunk abban, hogy az új többet és jobbat fog adni, mint a régi. Megtanultuk, hogy minden közösségi társadalom csak annyira a közösségé, amennyire azt a közösség a magáénak tekinti.

A közösségi társadalom az emberek olyan közössége, ahol a legfontosabb érték az ember. Míg a tőkés társadalom lényege a gátlástalan haszonszerzés, addig a közösségi társadalom lényege: a társadalom állandóan növekvő anyagi és kulturális szükségleteinek teljes kielégítése. Eszköze a közösségi termelés folyamatos növelése a mindenkori legfejlettebb tudomány és technika alkalmazásával.

Munkáspárt 24. kongresszusa
Kongresszusi küldöttek

Szociális téren

Elérjük, hogy mindenki dolgozhasson, sőt mindenkinek dolgoznia kelljen. A mai kapitalizmusban a teljes foglalkoztatottság csak jelszó, a jövő közösségi társadalmában megvalósított valóság lesz. A munka ésszerű szervezésével, a kor magasabb szintjén nem térünk vissza a korábbi rendszerünk „kapun belüli munkanélküliségéhez”.

A munkanapot és a munkaidőt csökkentjük, hogy a dolgozóknak több idejük jusson a családra, önmaguk művelésére, egészségük megőrzésére. Magasabb szinten adjuk vissza mindazt, amit a mai tőkés társadalom elvett a dolgozóktól.

A közösségi társadalom az esélyegyenlőség társadalma lesz. Mindenki számára megteremti az esélyt önmaga kiteljesítésére, függetlenül nemétől, korától, nemzetiségi, vallási vagy faji hovatartozásától.

Munkáspárt 24. kongresszusa
Kongresszusi küldöttek

Szellemi téren

Újra megteremtjük a társadalom műveltségét, amelyet a tőkés rendszer szétzúzott. Az új magyar közösségi társadalomban a művelődés a társadalom és az egyén közös értéke és büszkesége lesz, egyben a társadalom legfőbb mozgató ereje és tartaléka. Elkerüljük a korábbi szocializmus formális megoldásait, amelyek zavarták az embereket.

Helyreállítjuk a mai kapitalizmusban tönkretett oktatás- és nevelésügyet. Ez több mint az iskolák összessége. Visszaállítjuk az iskolai és iskolán kívüli nevelést. Támogatjuk a vidéki és városi közösségek létrejöttét, ahol a fiatalok társadalmi tapasztalatokra tehetnek szert.

A közösségi társadalomban a gyermek, a fiatal a társadalom legfontosabb polgára lesz. A társadalom mindent megad a gyermekvállaláshoz és neveléshez. Ennek érdekében a teljes képzés, az óvodától az egyetemig, ingyenes lesz. Helyrehozzuk a mai kapitalizmus által okozott károkat, és a korábbi szocialista társadaloménál magasabb anyagi szinten adunk meg mindent a fiataloknak.

A közösségi társadalom állama tiszteletben tartja egyházakat. Nem fogja üldözni, mint az 1950-es években. Az egyház és állam azonban nem kapcsolódhat össze, mint a mai tőkés Magyarországon.

A kultúra, az oktatás, a szellemi élet segítségével jelentősen csökkenteni fogjuk a tőkés rendből örökölt egoizmust és individualizmust. A közösségi életre, egymás megbecsülésére helyezzük a hangsúlyt, anélkül, hogy a korábbi szocializmus erőltetett kollektivizmusára visszatérnénk.

A jövő közösségi társadalmában mindenki vállalhatja másságát. Szakít a korábbi szocializmus elutasító gyakorlatával, de egyben a tőkés társadalom felfogásával is. A másság személyes ügy, amely érvényesítését az államnak sem segíteni, sem akadályoznia nem kell.

Vélemény, hozzászólás?