Menü Bezárás

Mindenki élvezhesse a digitális forradalmat!

Ingyenes internet

A koronavírus-járvány során sok minden újat tapasztalhattunk a számítástechnikai és távközlési eszközök, a számítógépek és okostelefonok oktatási és más felhasználásának lehetőségeiről.

E téren a Munkáspárt saját maga is óriásit lépett előre, hiszen a párt vezető testületei a járvány idején videokonferencia formájában végezték munkájukat, sőt helyi szervezeteink egy része is interneten keresztül tartotta a kapcsolatot a tagsággal. Arról nem is beszélve, hogy a Munkáspárt éppen ebben az időszakban tette rendszeressé az internetes interjúkat. Interneten közvetítettük a pártelnök május elsejei beszédét is a Városligetből, ahol a korlátozások miatt csak a legszűkebb munkatársi gárda vehetett részt.

Az elmúlt időszakban tapasztalt új benyomások alapján helyes lenne, ha a Munkáspárt a programjában is kifejezné viszonyát a digitális forradalom ügyéhez, és ezen belül kifejtené véleményét a kormány „Digitális Magyarország” programjáról.

Mint tudjuk, a világ a digitális forradalom küszöbén áll. Tudományos források már közelinek tartják a pillanatot, amikor a ma még kísérleti szinten meglévő mesterséges intelligencia képes lesz önálló tanulásra, ill. önálló fejlődésre. Mi viszont az emberi intelligencia fejlődése terén lemaradásban vagyunk.

„A Kormány célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertese legyen, valamint a digitális átalakulás során Magyarország Európa legsikeresebb, legjobb teljesítményre képes országai közé tartozzon.”

– olvashatjuk a témára vonatkozó 2017. évi kormányhatározatban. A program lényege, hogy 2018-ra minden háztartásba eljusson a széles sávú internet, 2020-ig pedig kiterjedtebbé és hatékonyabbá váljon az e-ügyintézés, így ezáltal, valamint a digitális írástudás elterjedésével javuljon az állampolgárok életminősége.

Ezekről az alapvetően korszerű és helyes törekvésekről kell nekünk, a Munkáspártnak véleményt mondanunk. A digitális hozzáférésnek túl kell mutatnia a kormányzati terveken. A magyar társadalom egésze csak így lesz képes arra, hogy tartsa az ütemet, és ne maradjon le menthetetlenül a környező országokhoz képest. Csak így maradhat meg versenyképességünk a gazdasági, tudományos és kulturális téren. Csak így biztosítható, hogy a digitális forradalom által ne csak a tehetős szűk elit kapjon lehetőséget, hanem a társadalom minden tagja. Csak így biztosítható az is, hogy a társadalom széles rétegei ne csak szemlélői legyenek a digitális forradalomnak, hanem tehetségük, tudásuk alapján maguk is hozzájáruljanak az ország fejlődéséhez.

A járvány során a korlátozások miatti kényszer-távoktatás bebizonyította, hogy képesek vagyunk kilépni a korábbi sémákból, tudunk az osztályteremben való oktatásról a digitálisra átállni. A pedagógusok és tanulók eredményesen dolgozhattak együtt távoktatási formában is. Láttuk, hogy a tananyaghoz kapcsolódó források elérése az interneten vetekszik a nyomtatott tananyaggal. Jogos az igény, hogy ez a tanulási- vagy képzési forma a társadalom széles rétege számára is legyen elérhető.

A korlátozások során bevezetett távoktatás hiányosságai miatt a kormányt is és a meglévő informatikai rendszert is érte kritika, mivel a fent megfogalmazott célok nem érték el a kívánatos szintet. Egyrészt, mert a program lassan haladt, nem teljesült a kitűzött időre, másrészt, mert sok háztartásba nem is jutott el. A hozzáférhetőség, mármint, hogy a ház előtti oszlopon ott a csatlakozási lehetőség, nem hozzáférés, nem jelenti, hogy valóban eljutott a társadalom egészéhez az internet.

A hazai oktatásban résztvevők számára biztosítani kell, hogy valóban legyen módjuk a világhálón történő tanulásra. Aki rendelkezik diákigazolvánnyal, tehát ténylegesen tanulói jogviszonyban áll, annak számára ingyenessé kell tenni az internetet. Továbbmenve, aki a munkaügyi központ által nyilvántartott álláskereső és módja van képzésben, átképzésben részt venni, akár a munkaügyi központ szervezi, akár munkahely teszi lehetővé a későbbi alkalmazás feltételeként valamilyen szaktudás megszerzését, részesüljön ingyenesen internet használatban.

Ez társadalmi érdek, hiszen a magasan képzett társadalom eredményesebben teljesít a gazdasági és tudományos téren is, az pedig elengedhetetlen feltétele a jövőben fennmaradásunknak.

Helyes lenne, ha a párt Központi Bizottsága is áttekintené a digitális forradalommal kapcsolatos kérdéseket és kialakítaná a dolgozó emberek érdekeit kifejező munkáspárti álláspontunkat.

Kós Zoltán

Vélemény, hozzászólás?