Menü Bezárás

Ahol a marxista elméletet és egy élő párt tapasztalatait együtt lehet megismerni

Szabó Ervin Akadémia hallgatói

Tanulópárt leszünk, hogy harcoló párt lehessünk! Ezt hirdettük meg pártunk 22. kongresszusán még 2006-ban. Elindítottuk a Kommunista Kiáltvány tanulmányozását, a marxizmus alapjainak megismertetését. A Központi Bizottság példát mutatott azzal, hogy ülésein külön időt és teret szentelt e kérdéseknek.

A pártoktatás azonban egy idő múlva elakadt. Sok helyütt nem értették meg, hogy mindenkinek tanulnia kell, mert új helyzetben vagyunk. A problémán némileg enyhítenek A Szabadság anyagai, ennél azonban többre van szükség.

A Munkáspárt 23. kongresszusa 2010. decemberében döntött arról, hogy hozzuk létre a Szabó Ervin Akadémiát. Az új intézmény feladatául azt jelöltük meg, hogy szervezze a párt vezető aktivistáinak intézményes és rendszeres képzését, továbbá készítse el a pártoktatással kapcsolatos anyagokat.

A párt vezetése az Akadémia élére a Munkáspárt egyik legfelkészültebb, alapos marxista képzettséggel rendelkező vezetőjét, dr. Hajdu Józsefet választotta. Az Akadémia közel egy évtizedes története elválaszthatatlan az ő szervező és irányító munkájától.

Hajdu József, Szabó Ervin Akadémia
Hajdu József, a Szabó Ervin Akadémia vezetője

A párt 26. kongresszusa 2015-ben nyugtázta, hogy a SZEA „1989 év óta ez az első működő pártiskola, és egyben kádertartalékaink építésének fontos fóruma.”

A 2010-2011-es tanévben el is indult a munka. Az Akadémia évente 4 előadást szervezett Budapesten, a párt központjában. Az első tanév témái között alapvető jelentőségű kérdések voltak. „A kapitalizmusból a közösségi társadalom felé. A Munkáspárt stratégiája és taktikája.” című indító előadást Thürmer Gyula tartotta. „Osztály, osztályharc, tőke, munkás – a marxizmus-leninizmus alapfogalmai” témáról Hajdu József beszélt.

Karacs Lajosné, Szabó Ervin Akadémia
Karacs Lajosné, Szabó Ervin Akadémia

Nagyon korszerű formában beszélt Karacs Lajosné a „Mi volt jó és mi volt rossz? A magyarországi szocializmus tapasztalatai, következtetések a jövő közösségi társadalmára.” témakörben. „Az Internet és mobilkommunikáció lehetőségei a pártépítésben, a párt politikai munkájában.” téma előadója Kovács István volt.

Az első tanév sikerén felbuzdulva a párt vezetése döntött a Szabó Ervin Akadémia folytatásáról. Az évek során a párt politikai, ideológiai, nemzetközi munkájának szinte minden kérdése terítékre került. A témák között szerepelt a Munkáspárt stratégiája és taktikája, a Munkáspárt gazdaságpolitikája, a belpolitikai helyzet elemzése. Fontos és új téma volt humán szféra, a Munkáspárt és az ember, a Munkáspárt humánpolitikája, továbbá a fiatalok és a közösségi társadalom viszonya. Első ízben elemeztük ilyen fórumon a kínai sajátosságú szocializmus kérdéseit. Több alkalommal foglalkoztunk a pártépítés problémáival.

Az Akadémia kereteit használtuk fel arra is, hogy aktivistáinkat felkészítsük a választások politikai és jogi tudnivalóiból, sőt gyakorlati ismeretekkel is elláttuk őket.

A Munkáspárt 27. kongresszusa is foglalkozott az Akadémia kérdésével 2018. őszén. „A SZEAK az elmúlt négy évben is betöltötte hivatását” – mondta ki a kongresszus.

„Számos dolgot nem sikerült megoldanunk. A hallgatók kiválasztása továbbra sem elég tudatos. Nem megoldott a nehéz helyzetben lévő hallgatók, különösen a fiatalok felutazása.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy egyszerre lenne szükség alapfokú ismeretek átadására és magasabb szintű képzésre.

A SZEAK-hallgatók érdeklődése és tanulási készsége igen eltérő. Tanulás valójában alig folyik. A hallgatók nem olvassák el az anyagokat. A tanítás hatékonysága alacsony.

Szabó Ervin Akadémia hallgatói
Szabó Ervin Akadémia hallgatói

A párttagság jelentős része érzelmi alapon vesz részt a munkában. Nem törekednek új ismeretek megszerzésére. Korszerű ismeretek nélkül nem tudunk meggyőző válaszokat adni az emberek kérdéseire, meggyőzni őket a Munkáspárt politikájáról.”

A kongresszusi kritika alapján született döntés arról, hogy a SZEA két formában fog működni: egy szélesebb fórum általános tájékoztatás céljából és egy szűkebb forma a párt kiválasztott fiatal aktivistái számára. Ez a munka indult meg 2020-ban.

Megállapíthatjuk, hogy a Szabó Ervin Akadémia egyedülálló intézmény. Magyarországon az egyetlen hely, ahol a marxista-leninista elméletet és egy élő, harcoló párt konkrét tapasztalatait együtt lehet megismerni.

Az elmúlt években idéztük Mao Cetung gondolatát: „Az a párt, mely úgy vezeti a nagy forradalmi mozgalmat, hogy nem ismeri a forradalmi elméletet, nem ismeri a történelmet, nem érti alaposan a gyakorlati mozgalmat — nem győzhet.”

Pártunk 26. kongresszusát pártunk elnöke, Thürmer Gyula Szabó Ervin ma is időszerű szavaival vezette be: a harc nehéz, sokan csalódnak, „ezért kell, hogy akadjanak olyanok — ha kevesen is —, akik távolabbi nagy célokért lelkesedni tudnak, s azokat a tömegek szeme előtt kitárni elég bátorsággal bírnak; akik minden áldozatra készen a ma harcaiban is példát mutatnak.”

A Szabó Ervin Akadémia ma is, a jövőben is fontos eszköz abban, hogy felvilágosítsuk, szervezzük és mozgósítsuk a munkásságot, a dolgozói tömegeket. Fontos eszköz abban is, hogy erős Munkáspártot teremtsünk.

Vélemény, hozzászólás?