Menü Bezárás

Két forradalom: az egyik túléli, a másik meghal

Két forradalom: az egyik túléli, a másik meghal

1917 és 1919 párhuzamai mai szemmel

Az 1917-es orosz forradalom és az 1919-es magyarországi forradalom között számos párhuzam van. Lényegében ugyanazok a folyamatok mentek végbe, az időbeni és nemzeti különbségek mellett.

Két forradalom: az egyik túléli, a másik meghal
Károlyi Mihály

A monarchiából a köztársaságba

Oroszország és Magyarország az első világháborúig egyaránt monarchia. A hatalmat a földbirtokos arisztokrácia gyakorolja a tőkés gyár- és banktulajdonosokkal.

Az első lépés mindkét országban a monarchia megdöntése, a polgárság, elsősorban a liberális polgárság hatalomra juttatása. Oroszországban ezt végzi el Georgij Jevgenyijevics Lvov herceg kormánya 1917 februárjában. Magyarországon 1918 októberében az őszirózsás forradalom hajtja végre ezeket a változásokat, élén Károlyi Mihály gróffal.

A liberális kormányok mindkét országban megszüntetik a monarchiát, köztársasággá alakulnak. A polgárság jogai kibővülnek, az arisztokrácia előjogai megszűnnek.

Nem tudják azonban felszámolni a háború gazdasági következményeit, a tömeges munkanélküliséget, az éhezést.

Nincs elfogadható megoldás a béke kérdésében sem. Az orosz kormány folytatja a háborút. Magyarországon a Károlyi-kormány kilép a háborúból, de nem tudja megvédeni Magyarországot a háborúban nyertes angol, francia, román erők területi követeléseivel szemben.

Szocialista kudarc itt és ott

A liberális tőkés erők mindkét országban úgy döntenek, hogy új politikai erők bevonására van szükség. Oroszországban Alekszandr Fjodorovics Kerenszkij szocialista, eszer politikus lesz az új kormányfő 1917 nyarán. Magyarországon 1919 januárjában Károlyi Mihály lemond, és Berinkey Dénes lesz a miniszterelnök, aki öt szociáldemokratát is bevon. Így lesz miniszter Böhm Vilmos, Peidl Gyula, Garami Ernő, Kunfi Zsigmond és Szabó Oreszt.

Két forradalom: az egyik túléli, a másik meghal
Berinkey Dénes

Diktatúra a kommunisták felszámolására

A szocialisták bevonása nem oldja meg sem az orosz, sem a magyar problémákat. A szocialisták nem akarnak mélyreható társadalmi változásokat, nem akarnak forradalmat. Egyezkedni próbálnak a külső ellenfelekkel is. Oroszországban Kerenszkij 1917 nyarán új offenzívát indít azzal a céllal, hogy jobb pozíciókat szerezzen a későbbi béketárgyalásokra. Magyarországon a Berinkey-kormány az angol-francia kormányokkal tárgyal, de azok egyre többet akarnak elvenni Magyarországtól.

Oroszországban nő a kommunisták befolyása. A tőke megijed a forradalom lehetőségétől. 1917 nyarán a kommunistákat letartóztatják. Lenin Finnországban talál menedéket. Végső megoldásként bevetik a hadsereget. Kornyilov tábornok puccsa azonban kudarcot vall.

Magyarországon 1919 elején nincs olyan katonai erő, amellyel katonai diktatúrát lehetne bevezetni. A Berinkey-kormány azonban utasítást ad a Kun Béla vezette Kommunisták Magyarország Pártjának felszámolására. Kun és más kommunista vezetők börtönbe kerülnek.

Csak egy megoldás marad: a szocialista forradalom

1917 októberére az orosz államapparátus cselekvésképtelenné válik. A háborúnak sem tudnak véget vetni, a német hadsereg elfoglalja Ukrajna, Belarusz hatalmas területeit. A bolsevikok vezette forradalmi erők megragadják a lehetőséget és október 25-én elfoglalják a Téli palotát. Győz a szocialista forradalom.

Magyarországon a Berinkey-kormány március 19-én megkapta az angol-francia jegyzéket, amelyben Magyarország területe jelentős részének átadását követelik. A polgári-szocialista kormány lemond. A szocialisták hatalmon akarnak maradni, így megegyeznek a kommunistákkal. Március 21-én létrejön a Tanácsköztársaság.

Két forradalom: az egyik túléli, a másik meghal

A két folyamat hasonló, de nem azonos. Oroszországban Lenin pártja fegyverrel vívja ki a győzelmet. Élvezi a munkástömegek, a katonák jelentős részének támogatását.

Magyarországon a Tanácsköztársaság két párt, a szociáldemokraták és a kommunisták megegyezésével jön létre. A tömegek elfogadják, mert végre-valahára rendet akarnak.

Oroszországban a forradalom további lépéseit Lenin pártja vezeti. Egy stratégia, egy irány! Magyarországon a kislétszámú KMP egyesül a nagylétszámú MSZDP-vel, létrejön a Magyarországi Szocialista Párt. A konstrukció robbanni fog, csak az a kérdés, hogy mikor.

Oroszországban Lenin vezetésével létrejön a Népbiztosok Tanácsa, egypárti kommunista kormány. A Tanácsköztársaság kormánya koalíciós kormány, meglehetősen zavaros kinevezésekkel. A kormány élén nem a kommunista Kun Béla áll, hanem a szociáldemokrata Garbai Sándor.

Lenin tudja, hogy a tőkésekkel nem lehet egyezkedni. 1918 márciusában aláírják az orosz-német békét, amelyben a szovjet kormány lemond európai területének 26 százalékáról és európai lakosságának 30 százalékáról. Cserébe időt nyer, és túléli a háborút.

A Tanácsköztársaság vezetői közül sokan úgy hiszik, hogy lehet egyezkedni a tőkésekkel. 1919 nyarán a Vörös Hadsereg felszabadítja a cseh megszállás alól a Felvidéket és Bártfánál eléri a lengyel határt. Példátlan siker! A francia kormány a magyar csapatok visszavonását követeli, cserébe megígérik, hogy a magyarokat meghívják a béketárgyalásokra. A Tanácsköztársaság vezetése, Kunt is beleértve súlyos hibát követ el: feladják a Felvidéket! A forradalom elveszti lendületét, az emberek pedig a hitüket.

Az orosz forradalom túléli a helyzetet, a magyar forradalmat leverik.

Vélemény, hozzászólás?