Menü Bezárás

Hittel és munkával előre jutunk! Beszélgetés a választási munka vezetőivel

Hittel és munkával előre jutunk! Beszélgetés a választási munka vezetőivel

A Munkáspárt is készül a 2022. évi választásokra. E terület felelőse a párt vezetésében Karacs Magdi, a Munkáspárt alelnöke és Hajdu József, az Elnökség tagja, a KB titkára. Őket, mint a legilletékesebbeket faggattuk arról, hogy hol is állunk és mire számíthatunk.

Alelnök asszony, Ön eredetileg gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Hogy csöppent bele a választási munkába?

K.M.: A választás a legbonyolultabb művelet a párt életében. Minden benne van. Kell hozzá pénz, kell szervezés, kellenek emberek, kell nagyon pontos tervezés, s mindezt együtt kell látni. A párt alelnökeként mindig volt közöm mindegyik részterülethez. Vezetőtársaim ismerik az én vezetői tapasztalataimat, részben a gazdasági életből, részben a pártból, és megbíztak vele. Én meg elvállaltam. A mostani már sokadik lesz.

Hajdu Józsefet mindenki Jóskának szólítja. Nem veszi rossz néven, ha ettől most sem térünk el?

H.J.: Nem, sőt örülök, hogy mindenki ismer a Munkáspártban. Az én munkám is könnyebb és a közös munka is hatékonyabb.

Nekem úgy tűnik, hogy Ön szinte választási felelősnek született. Ilyen szép ez a munka?

H.J.: Mit jelent a választási munka? Négy éven át keressük a legmegfelelőbb embereket. Kidolgozzuk az üzeneteinket a társadalomhoz. Megteremtjük a pénzügyi feltételeket. Összehangoljuk a különböző szervezeteinek és vezetőink elképzeléseit. Aztán négy év után kiderül, hogy ebből mit tudtunk valóra váltani. Örülök, hogy Magdival együtt végezhetem ezt a munkát.

A Központi Bizottság legutóbbi ülésén összegezték az eddigi munkát. Elégedettek?

K.M.: A mi pártunkat sok minden terheli. Idősek vagyunk, nincs pénz, káderhiány van. De a legrosszabb nem ez! A legrosszabb az, amikor beletörődünk a dolgokba. Amikor elfogadjuk, hogy valami nem megy, és nem nézünk meg minden lehetőséget a változtatásra. Amikor a nehézségekre mutogatva megállunk. Nézze, ha megállunk, ha nem lépünk előre bármi áron, akkor végünk van. Megmondom őszintén: több elvtársunknál éreztem a beletörődést, a lemondást. Ezen változtatnunk kell!

H.J.: Több fegyelemre van szükség. Ha eldöntünk valamit, akkor azt meg kell csinálni. Nekünk jó és lelkes csapatunk van. De minden attól függ, hogy mit tudunk a csapatból, önmagunkból kihozni.

Különösen igaz ez azokon a területeken, ahol egymást kell segítenünk. Budapesten szoros összhang kell a kerületek között. Jász-Nagykun-Szolnok csak akkor tud megbirkózni négy választókerülettel, ha az erősebbek erőik egy részét átcsoportosítják a gyengébb területre. Nógrádnak nagyon gyorsan végeznie kell a saját két választókerületével ahhoz, hogy Pest megyében is megállítson egy jelöltet. Békésben is csak összefogással lehet a feladatokat megoldani.
Ehhez azonban már most mindent meg kell tervezni. Már most minden részvevőnek tudnia kell a dolgát. Ehhez már most vasfegyelem kell. És persze áldozatot is kell vállalnunk.

Alelnök asszony, a kormány meg akarja változtatni a választási törvényt, és az országos lista állításához szükséges egyéni jelöltek számát 27-ről 50-re növelni. Meglepődtek a híren?

K.M.: Nincs min meglepődni! Ma Magyarországon könyörtelen politikai harc folyik. A Fidesz le akarja győzni az ellenzéket, azok meg a Fideszt. És mellesleg mindketten tönkre akarnak bennünket tenni.

Gondolja, hogy ilyen fontosnak tartják a Munkáspártot, hogy bármi áron kiszorítsák a pártot?

K.M.: A Munkáspárt értéke kettős. Elnökünk szokta mondani, és teljesen egyetértek vele, hogy ma Magyarországon a szocializmus, a közösségi társadalom eszméjének egyetlen megtestesítője a Munkáspárt.

Nincs más, csak mi! Ebben van a mi erőnk. Ebben vagyunk mi következetesek és hitelesek. Ma kevesen akarnak közösségi társadalmat. De a helyzet változik, és lehet, hogy holnap többen lesznek.

Higgye el, hogy ezt tudják a Fideszben és a liberális ellenzékben is. Ők a kapitalizmusra esküdtek fel. Mi objektíve az ellenfeleik vagyunk.

A másik dolog ennél praktikusabb. Több választókerületben a Fidesz azért tudott nyerni, mert a Munkáspárt és egy-két másik párt is indított jelöltet. Akik ránk szavaztak, azok nem szavaztak a liberálisokra.

2022-ben nagyon durva harc lesz a két tábor között minden szavazatért. El akarják kerülni, hogy a választó ingadozzon. Legyen minden fekete vagy fehér! Vagy kormány, vagy az ellenzék! Ennek egyik eszköze, hogy kiszorítják a kisebb pártokat.

Ez nem túl demokratikus. Mást se csinálnak, csak a demokráciáról papolnak. Most meg hoznak egy ilyen, nyilvánvalóan antidemokratikus törvényt.

KM.: Harminc év alatt megtanulhattuk, hogy a kapitalizmus nem azért van, hogy nekünk kedvezzen. A választási törvényt nem azért változtatgatják, hogy a Munkáspártnak könnyebb legyen a hatalom közelébe jutni, hanem azért, hogy távol tartsanak bennünket.

Ezt mi tudjuk. Nekünk azoknak a szemét kell felnyitnunk, akik elfogadják a mostani rendszert, mert hisznek a demokráciában. Nincs demokrácia! A tőkések, most éppen a fideszesek pofátlanul érvényesítik akaratukat velünk szemben.

Mit jelent az országos lista a Munkáspártnak?

H.J.: A mi stratégiánk mindig az volt, hogy legyen országos listánk. Az országos listával több dolgot nyer egy párt. Egyrészt, lehet rá szavazni minden választókerületben, függetlenül attól, hogy ott van-e egyéni jelölt.

Másrészt, a kisebb pártok csak az országos listán keresztül juthatnak be a parlamentbe. Feltéve persze, hogy megszerzik a szavazatok 5 százalékát.

Harmadrészt, az országos listát állító pártok kapnak állami pénzt a kampányhoz. A választás után pedig állami költségvetési támogatást kapnak, de ehhez minimum 1 százalékot kell elérni.

Negyedrészt, az országos lista megléte növeli a tekintélyünket és magabiztosságot ad a párt tagjainak.

A Munkáspártnak országos lista birtokában konkrétan mit tudott elérni?

K.M: A parlamentbe nem jutottunk be, mert sohasem értük el az 5 százalékot. De a parlamenten kívüli ellenzéken belül jó helyezést értünk el.

2006-ig, amíg elértük az 1 százalékot, kaptunk állami támogatást. 14 éve nincs állami támogatás!

A párt sikernek értékelte már a lista meglétét is, és a hitünk és meggyőződésünk mellett ez is erőt adott nekünk.

És a kampánypénz? A kormány most arra hivatkozik, hogy a kamupártokat akarja megszüntetni.

K.M.: Kamupártok voltak, s azért voltak, mert a törvények lehetővé tették, és a kormány nem akadályozta meg. Ha a csalókat minden választás után elkapták volna, a probléma nem létezne. De a kormánynak jól jönnek a kamupártok, mert van kire hivatkozva keresztülverni a törvény módosítását.

A Munkáspárt sohasem volt kamupárt. Mi folyamatosan működünk, nem csak a választásokon. Ami a kampánypénzt illeti, ez az egyik legnagyobb átverés a Fidesz-kormány részéről. De hozzáteszem, az ellenzék részéről is, mivel ők is megszavazták.

A dolog lényege, hogy jár a pénz, de ha az adott párt nem ér el 1 százalékot, akkor vissza kell fizetni. A Munkáspárt 2018-ban felvette a neki járó pénzt, de zároltuk. Felelősséggel nem költhettünk belőle egy fillért sem, hiszen nem volt garancia arra, hogy elérjük az 1 százalékot.

A választás másnapján visszafizettük az egészet, mivel nem értük el az 1 százalékot. És mit csinált a kormány? Még kamatot is fizettetett velünk azért a pénzért, amit nem is használtunk. Ez már nem csak felháborító, de undorító is.

És mit tesz most a Munkáspárt?

H.J.: A jelenlegi törvény 27 egyéni jelölt állítását írja elő az országos listához. Kemény munkával, de képesek vagyunk erre. Erre készültünk. Ha megváltozik a törvény, az persze új helyzet jelent.

Elállhat a Fidesz-kormány a javaslattól?

H.J.: Aligha! Semmi sem kényszeríti őket. Ravaszul most, a járvány idején változtatják meg a törvényt, amikor nem tiltakozhatunk ellene az utcán.

Mit tervez a párt vezetése tenni?

K.M.: Tiltakoztunk a törvény ellen, de ez nem hatja meg a kormányt. Az ellenzék is tiltakozott, de erőtlenül. Végül is őket nem nagyon zavarja.

Ami a Munkáspártot illeti, a munkát folytatnunk kell minden választókerületben, ahol elkezdtük. A törvény változása nem zavarhat bennünket.

Nem szabad rettegnünk! Nem szabad pánikolni amiatt, hogy mi lesz, ha nem lesz országos lista. Ahogy mondtam, eddig volt országos listánk, de minőségileg ez nem változtatott a párt helyzetén. 2006 óta nincs állami pénz, és a hatalomhoz sem kerültünk közelebb.

De ez azt is jelenti, hogy a Munkáspárt képes élni anélkül is, hogy lenne országos listája? Lehetnek olyanok, akik azt mondják, hogy minek hajtsuk az egyéni kerületben, ha nem lesz országos lista. Nekik mit mondanának?

H.J.: A Munkáspártot nem azért hoztuk létre 31 éve, hogy országos listát csináljunk. Azért hoztuk létre, hogy küzdjünk a pénz uralma, a mai kapitalizmus ellen. A választás az egyik eszközünk, de nem több. Nekünk csak egy utunk van: folytatni a harcot mindenütt, ahol tudunk.

K.M.: Akik ma a Munkáspártban vannak, már sok megpróbáltatáson keresztül mentek. Ők értik, hogy kemény osztályharc van. Én kívánom, hogy minden elvtársunknak legyen ereje, egészsége folytatni a munkát.

A fiataloknak, még annak a kevésnek is, akik ma itt vannak, adjuk át a hitünket, meggyőződésünket!

Vélemény, hozzászólás?