Menü Bezárás

Egy perces őrületek – 370

Egy perces őrületek – 370

Kós Zoltán „Egy perces őrületek” című írásainak újabb gyöngyszemét adjuk közre. Aki a Jobbik elnöke és a parlament elnöke közti korábbi vitát, és általában a törvényhozásban tapasztalható őrületes és ellentmondásos jelenségeket ismeri fel a kitalált történetben, nem téved. Sőt!

Hermann Göring a náci párt hatalomra kerülésekor nem kisebb méltóságra tett szert, mint a Reichstag elnöki megbízatása. A nép körében kevésbé volt ő az első világháború pilóta ásza, vagy birodalmi fővadász, mint inkább – testes alkatával kilógva a kor többi ismert személyisége közül – „der dicke Hermann”, a mi kövér Hermannunk-ként emlegették.

Egyesek emlékezni véltek arra, hogy az olasz munkáspárt, „Italiano Parto de Melozo” központi lapja egy alkalommal heves szócsatáról adott hírt a német parlament ülésterméből. Mi, nem kevés utánajárással és kutatómunkával szereztünk egy poros példányt nevezett kiadványból, s most megosztjuk ennek tartalmát a kedves olvasókkal.

„… a mi kövér elvtársunk – mondja a szakadárok vezérszónoka, – csak szavaiban határolóik el a kommunistáktól, de tettei alapján akár át is ülhetne abba a frakcióba…” „… a mi kövér elvtársunk – mondja a szakadárok vezérszónoka, – háborús hős szerepben tetszeleg, de szemérmesen hallgat a bolsevik Oroszországhoz fűződő katonai együttműködési megállapodásokról…” „…a mi kövér elvtársunk – mondja a szakadárok vezérszónoka, – a Szovjetbe küldi katonáinkat, mondván, hogy pilóta kiképzésre, de igazából melyikünk tudja megmondani, hogy mit tanulnak ott és milyen bolsevik-kommunista ügynökökként térnek onnan haza…”

A burkolt és nyílt provokációra a címzett megvonta a kérdezőtől a szót, majd pedig súlyos, bajor dialektusában, választékosan kifejtette, hogy sértőnek tartja mind a kövér, mind pedig az elvtárs megszólítást. A kövér jelzőt nem tartja illendőnek, hiszen valakit akár testi hibája, akár alkata miatt megbélyegezni nem civilizált viselkedés. Az elvtárs megszólítást kikérte magának, amikor is arra hivatkozott, hogy sem ő maga, sem a felügyelete alatt lévő légi haderő külföldön kiképzett tagjai nem szimpatizálnak a bolsevik állammal, s nem is kommunista ügynökök.

A vita ekképpen zajlott, ezek után pedig a birodalmi gyűlés vezetője szigorú, magas bírsággal sújtotta a szakadárok vezérszónokát, elrettentésül a többi ellenzékben lévő frakciók felé is.
Lapunk, mint az olasz munkások pártjának központi lapja, legfőbb harsonája, szükségesnek tartja az alábbi közleményt kiadni.

Az „Italiano Parto de Melozo” vezetősége és tagsága elítéli a német parlamentben folytatott méltatlan vitát, amelyben a szélsőjobboldali elnök és a szintén radikális jobboldali vezérszónok egymást elvtárs megszólítással próbálták sértegetni. Továbbá a pártunkkal szimpatizáló, felelősségteljes dolgozók egy emberként emelik fel szavukat a német szélsőjobbon található kreációk további hasonló provokációi ellen is. Az elvtárs megszólítást, mint sértést, cseréljék le az úr, ön, maga, kend, izé, – esetlegesen – faszi szavak valamelyikére! Mert, bár ők egymásnak valójában elvtársai, abban az értelemben, hogy a nemzetközi nagytőke tányérnyalói, azt most nem ecsetelve, hogy melyiküknek jutott kistányér, és melyiküknek nagytányér, ám az elvtárs megszólítás nem illeti meg egyiküket sem annak valós értelmében. Az a nemzetközi munkásmozgalom harcosait illeti, akik semmilyen körülmények között nem cseresznyéznek egy tálból a fenti urak, önök, maguk, kendek, izék, – esetlegesen faszik egyikével sem.”

Ennyi volt a korabeli hír, s annak visszhangja a korabeli sajtóban. Hogy mennyi volt a valóság, azt nehéz megállapítani, mert a Reichstag felgyújtásakor a kevés készült dokumentum is megsemmisült.

Kós Zoltán

Vélemény, hozzászólás?