Menü Bezárás

Egy év, amely megrengette a világot

Egy év, amely megrengette a világot

A Munkáspárt Elnöksége január 4-én értékelte a 2020-as esztendőt és meghatározta feladatainkat a 2021-es évre. A párt megyei vezetői megkapták ezt az anyagot.
A Szabadság szerkesztett formában az olvasók rendelkezésére bocsájtja.

2020-ban nem következett be forradalom, de még forradalmi helyzet sem. Továbbra is kapitalizmusban élünk. Ez mindaddig így lesz, amíg a dolgozóknak, a népnek, az emberek többségének nem lesz végleg elegük a pénz uralmából, s nem lázadnak fel ellene. És így marad addig, amíg a pénz éppen hatalmon lévő urai képesek megvenni, megzsarolni, sakkban tartani a dolgozók tömegeit.

Valami azért változott 2020-ban, és nem is kevés

A koronavírus feltárta a tőkés rendszer számos ellentmondását, elmélyítette a válságát. A covid-19 sokkolta a tőkés világot, és mind a mai napig nem tud belőle kilábalni.

Milliók számára válik világossá, hogy a kapitalizmusban a profit a lényeg és nem az emberek egészsége. Meggyógyulni, túlélni is annak van igazán esélye, akinek pénze van.

A háború fenyegető lehetőségére egyre többen döbbennek rá. Új piacok kellenek és ezeket csak egymástól tudják elvenni. Bármi áron, most már úgy tűnik, hogy akár világháború árán is.

2020 megmutatta, hogy a pénzre épülő társadalomnak van mai, korszerű alternatívája. A szocializmus, a közösségi társadalom már nem csak a harminc évvel ezelőtti szocialista országokat jelenti, hanem a ma valóságát is. Kínát, Vietnámot, Kubát, Laoszt, a KNDK-t.

Kína sikerei az 5G terén rádöbbentették a világot, hogy a kínai szocializmus olyan területen is kihívást jelent, ahol nem várták, a hightech terén. A covid-19 hatékony és gyors kezelése pedig jelezte, hogy a modern szocialista rendszerek már civilizációs kihívást, sőt választható alternatívát jelentenek.

A magyar kapitalizmus is válságban van, bár a hatalom ügyesen leplezi. A konzervatív kormány egyedi megoldásokkal, a sajátos magyar úttal igyekszik megakadályozni, hogy az általános válság elsodorja a magyar kapitalizmust. A liberálisok egy nagy európai konglomerátumtól remélik a túlélést.

A tőke támadást indított a munkásmozgalom, a tőkeellenes erők ellen. A covid-19-et a tőkés erők arra használják, hogy a dolgozókkal fizettessék meg a tőkés válság és a covid-19 leküzdésének árát. A kormány az egyik oldalon szociális intézkedésekkel igyekszik megvenni az embereket. Másrészt, korlátozza őket. A kormány a rendkívüli helyzetet kihasználva óriási pénzekkel támogatja a nagytőkét, beleérte a külföldi beruházásokat, a hadipart, az egészségipart.

Mit értünk el és mit nem értünk el?

Nincs okunk sem szégyenkezésre, sem kishitűségre. 2020 nehéz év volt, de túléltük. A Munkáspárt ma is országos párt, és megvan mindenünk ahhoz, hogy az is maradjunk a következő időszakban is. Ugyanakkor tény, hogy a 27. kongresszuson elhatározott minőségi változásokat nem, vagy csak nagyon kis mértékben tudtuk végrehajtani. Ezen a helyzeten változtatnunk kell!

Egy év, amely megrengette a világot

A párt szervezeti élete lefékeződött, de nem állt le

A Központi Bizottság ez évben négy alkalommal ülésezett, ami elegendő volt a párt működéséhez. A korlátozások miatt a KB-tagokkal való egyéb személyes kontaktusok hiányoztak. Az Elnökség munkájában nem volt fennakadás. Ha akadály merült fel, videokonferenciát tartottunk, de az esetek többségében megtartottuk a hagyományos ülésezési formát.

A megyei elnökökkel a tavaszi járvány idején videóértekezletet tartottunk, és „békésebb” időszakokban Budapesten rendszeres ülés volt. Rendszeres volt a telefon- és email kapcsolat is. A megyei elnökségek munkája a járvány két szakaszában akadozott, nyáron és ősszel alapvetően rendben folyt a munka.

Önkormányzati képviselőink végezték munkájukat. Polgármesterünk, Gulyás János, és képviselőink, Gál Ferenc, Juhász Gáborné és Zahorecz Jánosné segítették a járvány elleni védekezést településükön. Tény, hogy számos tervezett programot nem tudtunk megvalósítani.

Kádár-emléklapot létesítettünk. Kifejeztük a Munkáspárt elismerését a párt minden tagjának, mindazoknak, akik őrizték és védik ma is Kádár János elvtárs és a szocializmus emlékét. Június-július folyamán a megyei szervezetek többsége tagsági értekezletek keretében ünnepélyesen adta át a Munkáspárt emléklapját!

Egy év, amely megrengette a világot

Számos országos és helyi rendezvényt tartottunk

Tavasszal azonban a Nőnap kivételével minden nagy rendezvényünket le kellett mondani. Május 1-én, Budapesten a hagyományos rendezvényeink helyén megtartottuk az elnöki beszédet, amit az interneten sugároztunk.

Sikeres rendezvényt tartottunk a Kádár-évfordulón Budapesten és augusztus 20-a alkalmából Salgótarjánban. Ezek a rendezvények új lendületet adtak a pártmunkának.

Az utcai akcióink visszaestek, sőt az év végére leálltak a járvány miatt. Ezzel együtt a párt és az emberek közötti kapcsolatok is csökkentek.

Számos pártelnöki látogatást szerveztünk Borsod, Nógrád, Tolna, Csongrád, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, illetve Budapesten. A párt elnöke részt vett az időközi választási kampányban Karcagon és Hajdúnánáson.

Több időközi választáson vettünk részt. Így Orosháza, Budapest (Újbuda, Angyalföld), Salgótarján, Vizslás, Hajdúnánás, Ráckeve, Karcag településeken.

A párt politikai tevékenysége nem állt le

A politikánk világos volt. A járványból nem csináltunk politikát. Ugyanakkor megmondtuk, hogy osztályharcos szemmel fogjuk nézni azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány a gazdasági következmények ellen hoz. Ezt is tettük!

Számos konkrét kezdeményezést tettünk:

Követeltük, hogy a milliárdosokra vessenek ki szolidaritási adót. Követeltük, hogy ha a multi nem hajlandó megtartani az összes dolgozót, fizettesse vissza az állami támogatást!

Követeltük, hogy itthon termeljünk meg mindent, ami megtermelhető. A Munkáspárt programja: támaszkodjunk a mezőgazdaságra, a mezőgazdaság legyen mentőövünk!

Népszavazási kezdeményezést tettünk négy kérdésben.
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa a köznevelési törvényt úgy, hogy Magyarországon a tankötelezettség újra 18 éves korig tartson?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a milliárdosok különadóval járuljanak hozzá a koronavírus-járvány költségeihez?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben szabályozza, hogy a magyarországi politikai pártok költségvetési támogatásban ne részesüljenek?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Alaptörvény, Szabadság és felelősség rész, XX. cikk (1), Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez” alapján, mindenki számára elérhető, ingyenes, államilag biztosított egészségügy legyen?”

A járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet miatt országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető. Ennek alapján a Munkáspárt által benyújtott népszavazási kezdeményezések elbírálási határideje megszakadt, ezen ügyekben a Nemzeti Választási Bizottság a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül dönt.

Kiálltunk a szakszervezetek mellett több kérdésben. Támogatásunkat az Interneten és A Szabadságban is közöljük. Sor került nem hivatalos találkozóra több szakszervezeti vezetővel.

Egy év, amely megrengette a világot

A propaganda munkánk folytatódott, sőt néhány területen előre léptünk

A Szabadság rendszeresen megjelent. Kiadtuk a Beszélő kövek című könyvet. A MiTi formájában a párt állásfoglalásai minden nap megjelentek az Interneten.

A videóinterjúk hetente kétszer új elemet jelentettek. Ez új és egyre sikeresebb formája a médiamunkánknak. A munkáspárt honlapok és Facebook-oldalak működtek, sikerült világos munkamegosztást kialakítani.

Több elvtársunk megosztják, azaz terjesztik anyagainkat az Interneten. A legaktívabb harcosaink között van Fülöp József Istvánné, Kónya Béla, Kalapos Marika, Szarka Sándor és az egész Szarka család, Bencsik Lajos, Dobány László, Szabó Jenőné, Kós Zoltán és családja, Edelényiné Nagy Mária, Bácsi Istvánné, Pásku Károly, Kardos Mihály, Látrányi Irén, Major László, a KB és az országos Elnökség több tagja.

Az országos média a korábbinál még nagyobb mértékben szigeteli el a Munkáspártot. Némi lehetőséget jelentettek a vidéki elnöki látogatások. Voltak jó helyi kezdeményezések is a helyi média felhasználására.

A Szabó Ervin Akadémia működött, de csak részben. Plenáris rendezvény nem volt. Két kiscsoportos rendezvényt tudtunk megtartani. Ősszel a folyamat sajnálatosan megállt.

Egy év, amely megrengette a világot

Folytattuk elméleti-ideológiai munkánkat

Megemlékeztünk Lenin születésének 150. évfordulójáról. A mai kor igényeinek megfelelően értelmeztük Lenin örökségét. Megemlékeztünk Engels születésének 200. évfordulójáról. A Szabadságban közöltük Engels néhány írását.

Szellemi munkánk fontos része volt a kapitalizmus és a koronavírus összefüggéseinek átgondolása. Ezek az anyagok mind megjelentek A Szabadságban.

Széles körben mutattuk be a kínai sajátosságú szocializmus jellemzőit.

Folytattuk a felkészülést a 2022.évi parlamenti választásokra. Célul tűztük az országos lista állítását, azaz minimum 27 egyéni jelölt állítását 9 megyében és Budapesten. Ennek alapján folyt a személyi és szervezeti feltételek előkészítése.

Egy év, amely megrengette a világot

A Munkáspárt folytatta nemzetközi munkáját, de korlátozottan.

Magasabb szintre emelkedett kapcsolatunk a Kínai Kommunista Párttal. A Munkáspárt szolidaritást vállalt a Kínai Kommunista Párttal. A kínai médiában megjelent a pártelnök több írása és interjúja. A Kínai Kommunista Párt köszönetét fejezte ki a Munkáspárt szolidaritásáért.

Síkra szálltunk Belarusz függetlenségének megőrzése mellett, támogattuk a Belarusz KP-t. A Munkáspárt elnökét fogadta Lukasenko elnök.

Kifejeztük szolidaritásunkat a Kubai Kommunista Párttal. Támogattuk a Koreai Munkapárt sok döntését.

A Kommunista és Munkáspártok ez évi világtalálkozóját 2022-re halasztottuk. Az Európai Kezdeményezés pártjai videokonferenciát tartottak, ami jelentős előrelépés volt a korábbiakhoz képest. Kétoldalú találkozóinkat, beleértve a tervezett magyar-orosz találkozót, le kellett mondani.

(Folytatjuk)

Vélemény, hozzászólás?