Menü Bezárás

Mi a teendő 2021-ben?

Mi a teendő 2021-ben?

A Munkáspárt Elnöksége január 4-én értékelte a 2020-as esztendőt és meghatározta feladatainkat a 2021-es évre. A párt megyei vezetői megkapták ezt az anyagot. A Szabadság szerkesztett formában az olvasók rendelkezésére bocsájtja. Múltkori számunkban olvasóink megismerhették az Elnökség értékelését a tavalyi munkáról és a párt helyzetéről. Lássuk most az idei feladatokat!

A járványt követően helyre kell állítanunk a Munkáspárt normális tevékenységét. Biztosítanunk kell a párt működésének anyagi feltételeit. Fel kell készülnünk a 2022. évi parlamenti választásokra.

Mi a teendő 2021-ben?

A párt normális működésének helyreállítása

A járványhelyzettől függően, január folyamán össze kell hívni a megyei elnököket.
A Központi Bizottság ülését február folyamán tartsuk meg.
2020. júniusra szervezzünk országos tanácskozást a párt előtti feladatok közös áttekintésére. Ennek konkrét formájáról késöbb döntünk.
Az eddigi tapasztalatok alapján tegyük rendszeressé az
online-megbeszéléseket a párt országos és megyei vezetőivel!

Internet – A Szabadság

Az Internet továbbra is a pártmunka stratégiai területe legyen! Az internetes felületeink A Szabadságban és a párt egyéb anyagjainak szellemi termékeire támaszkodjanak!

Mi a teendő 2021-ben?

A Szabadság

A Szabadság a párt szervezésének és propagandamunkájának nélkülözhetetlen eleme.
A Szabadság továbbra is hetilap legyen.
Esetenként, a rendezvényhez kötődően 8 oldalon megemelt példányban jelenjen meg. A rendezvényekről az Elnökség külön dönt.

Végig kell gondolni, hogy milyen formában tudnánk csökkenti a kiadásokat. (kisebb oldalszám, kevesebb példányszám, áremelés stb.)

Munkáspárti honlap (https://munkaspart.hu)

Naponta közölje a Munkáspárt véleményét kifejező Mi-Ti-híreket.

A Szabadság internetes verziója (https://hetilapunk.hu/)

A Szabadság internetes verziója internetes módszerekkel közölje az írott lap anyagait, és a párt sok más anyagát.

Mi a teendő 2021-ben?

A Munkáspárt Facebook-oldalainak megújítása

A Facebook-oldalainkra internetszerű anyagokat kell feltenni, több képpel, videókkal.

Új elemként hetente több alkalommal készüljön rövid videofelvétel!

Twitter

A Twitter rövid közlések, képek, videók közlésére alkalmas felület. Jelenleg is használjuk, a MiTi anyagjait közli átalakítva. Újra kell gondolni a külső megjelenését, bővítve más médiaeszközökkel.

Instagram

Az Instagram képes információk közlésére szolgáló felület. Az elmúlt időszakban sikerült jobbá és aktívabbá tenni megjelenésünket. Radikális javulást akkor érhetünk el, ha több, jó minőségű képet és videót produkálunk.

Videofelvételek

Továbbra is folytassuk a „Tíz perc Thürmer Gyulával” programot hetente egyszer!
Készítsünk több anyagot az Elnökség más tagjainak részvételével!

2022. évi parlamenti választások

A választási törvény módosítása súlyosan érinti a Munkáspárt lehetőségeit.

A választásokon való részvétel ugyanakkor fontos politikai lehetőséget jelent, amit nem szabad elvetni. A választások bojkottjára nincs szükség.

A választásokon való részvétel a párt saját erőit is mozgósítja, életben tartja szervezeteinket.

A Munkáspárt folytassa a felkészülést az eddig elhatározott rendben. Használjuk ki a választást a párt erősítésére!

Időközi választások

Az Elnökség külön döntésekben szabályozza. A politikailag fontos helyeken induljunk, illetve azokon a helyeken, ahol a parlamenti választásokon is indulunk.

Népszavazási munka

Folytassuk a munkát a beadott négy előterjesztésünkkel kapcsolatban!

Utcai akciók

A párttagság időskora és a járványintézkedések miatt jelentősen visszaestek a kitelepülések. Ugyanakkor erről az eszközről nem mondhatunk le.
A járványintézkedésektől függően állítsuk vissza az utcai kitelepüléseket!
Az időpontokról és a kitelepülések témájáról az Elnökség külön dönt.
Az eseményre A Szabadság tematikus számmal készüljön!
A kitelepülésre erőink koncentrálásával kerüljön sor! Budapesten egy helyszínen, és a megyékben 1-2 helyszínen.

Nemzetközi munka

Részt veszünk a Kommunista és Munkáspártok Nemzetközi Találkozójának Munkacsoportjában, továbbá a Kommunista Kezdeményezés (európai kommunista pártok fóruma) titkárságában. Továbbra is támogatjuk a pártok közös folyóirata, a Kommunista Szemle kiadását.

2021-ben találkozót kezdeményezünk a Kínai KP, a Görög KP, a Török KP, a Portugál KP, a Koreai Munkapárt illetékeseivel.

2021-ben lesz a Kínai Kommunista Párt megalakulásának 100. évfordulója. Az eseményre meghívjuk a Kínai KP küldöttségét 2021 nyarára.

Támogatjuk tudományos kör működését a Koreai NDK tapasztalatainak tanulmányozására.

Szabó Ervin Akadémia

A SZEAK a jövőben a politikai képzés alapintézménye.

A SZEAK két formában működjön:

A párt egész aktíváját átfogó, egész napos, plenáris értekezlet évente két alkalommal (80-100 fő). Erre csak később kerüljön sor.
A párt szóba jöhető kádertartalékainak képzése évente négy alkalommal (20-30 fő)

A részvevők számára előzetesen a két formának megfelelő írásos anyag készüljön.

Elnökség ülései

Minden hétfőn. Állandó napirendek: az elmúlt időszak és a következő két hét áttekintése, az előző határozatok teljesítésének áttekintése, egy-egy időszerű téma megvitatása.

Központi Bizottság ülései

A járványtól függően negyedévente tartunk ülést.

Megyei elnöki értekezletek

Havonta egyszer, félévre előre meghatározott időponttal. A konkrét időpontokról a járványintézkedések függvényében hozzunk döntést!

Rendezvények

Március 8.
Üdvözlőlap osztogatása országszerte.
Elnöki program: március 6. Csepel-piac.
Március 15.
Munkáspárti rendezvények március 13-15 között.

Március 21.
Budapest – Újpesti szobor; Budapesti elnökség rendezvénye.

Március 25. A kapitalizmus áldozatainak napja:
a márciusi tematikus kitelepülések erre épülnek.

Április 4. Magyarország felszabadulásának 75. évfordulója: Budapesti szervezet koszorúzása, illetve vidéki szervezeteink akciói.

Május 1.
Központi rendezvény, külön terv szerint.

Május 9. A fasizmus feletti Győzelem 76. évfordulója
Részvétel az orosz és belarusz nagykövetség által szervezett koszorúzáson.
Helyi szervezetek koszorúzzák meg a helyi szovjet
emlékműveket!

Június 4. Trianon évfordulója
Külön terv szerint.

Július 3. Kádár rendezvény

Augusztus 20.
Egy központi rendezvény Miskolcon

Október 30.
Budapest – Fiumei úti temető; Budapesti szervezet rendezvénye

November 7.
Budapesti szervezet koszorúzása a Szobor Parknál.

December 17.
Munkáspárt születésnapja. Központi rendezvény.

Elnöki látogatások

A Munkáspárt belpolitikai szereplésének erősítése érdekében folytatjuk az elnöki látogatások gyakorlatát. Konkrét döntés a járványintézkedések ismeretében történjék!

Vélemény, hozzászólás?