Menü Bezárás

2021 február 20

Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak a jobb szemünkkel nem látnánk. Másként is látjuk a világot, mondjuk úgy, balszemmel. Ezután minden számunkban elmondjuk, miként is látjuk az éppen esedékes eseményeket a saját politikai értékítéletünk alapján, balszemmel.

Nyer-e a NER?

Nyer-e a NER jövőre? Igen! Nem! Ne tessék elhamarkodni a választ! A dolog nem ilyen egyszerű.

A NER, azaz a Nemzeti Együttműködés Rendszere, nem csak az Orbán-kormány. A miniszterelnök kétségkívül meghatározó tényező, de a NER léte és működése nem egy párt érdeke csupán, hanem a magyar társadalom egy számottevő részének is.

A NER nem önálló társadalmi rendszer, ahogyan a liberálisok állítják. A NER is kapitalizmus, a tőkés rendszer működtetésének egy modellje.

A kapitalizmus azt jelenti, hogy a tőke, a pénz uralkodik. Ez a rendszer van ma válságban. A világban nagyjából két utat találtak ki a kezelésére. A liberálisok szerint a rend akkor áll helyre, ha a pénz uralmát semmi sem akadályozza. A megoldás tehát az európai állam, majd talán a globális világállam.

A konzervatívok úgy vélik, hogy a nemzeti erőforrásokat kell kihasználni. A nemzeti sajátosságoknak megfelelő gazdaságot kell építeni, védeni a nemzeti értékeket. Európai állam helyett pedig a nemzetállamok erősítésére, és a nemzetállamok között regionális szervezetekre van szükség.

A konzervatív út, vagy ahogyan hívják, a magyar stratégiai gondolkodás stabilizálta a kapitalizmust. E modell feladata, hogy Magyarországot a térség domináns tényezőjévé tegye, szilárd gazdasággal, erős hadsereggel, sőt a térség legjobb hírszerző szolgálatával, ahogyan ezt minap a felügyelő minisztertől hallottuk. És nem utolsó sorban, hogy megakadályozzon mindenféle tőkeellenes lázadást, forradalmat.

E modell mellé széles társadalmi hátteret zárkóztattak fel. Megerősödött a vállalkozókból, állami vezetőkből, vezető értelmiségiekből álló felső és középosztály. A társadalom alsóbb rétegei értékelték a kormány szociális juttatásait, a családtámogatásokat és sok minden mást, amit az Orbán-kormány a megnyerésükre bevetett.

Elég lesz-e ez a győzelemhez 2021-ben? Az önkormányzati választások már megmutatták, hogy az elért eredmények önmagukban nem biztosítják a sikert az új választásokon. Churchill hiába nyerte meg az angoloknak a háborút, veszített a választásokon. A hála nem politikai kategória, és ezt gyakran elfelejtik.

A konzervatívok szerint a Fidesz képviseli a jövőt, a liberálisok pedig a múltat. Szónokaik ezt a bizonyos multat kiterjesztik az 1989 előtti időkre, azt a hamis látszatot keltve, hogy a liberálisok a szocializmust hoznák vissza. A „kommunistázás” aligha képes új erőket a konzervatívok mellé állítani. Legfeljebb a szellemi zűrzavart erősítheti.

Milyen tartalékokat mozgósíthat a konzervatív oldal? Döntően a kapitalizmus korszerűsítésében látnak tartalékokat. A mezőgazdaság fejlesztése, a hadiipar fellendítése, az innováció ösztönzése, a piaci elemek erősítése a felsőoktatásban és sok minden más nem csak a rendszer stabilabb működését segítik, hanem az azokat mozgató társadalmi csoportok anyagi jólétének és társadalmi szerepének erősítését. Vagyis bővítheti a Fidesz győzelmében érdekelt rétegeket.

A konzervatív oldal képes ezeket a tartalékokat mozgósítani. Megvan a tapasztalatuk, felnőtt egy új politikai és gazdasági menedzserréteg. Ideológiai téren a nemzeti és keresztény értékekkel erős bázissal rendelkeznek. A legfontosabb, hogy mindez belefér a kapitalizmusba.

Elvben a konzervatív oldal nyúlhat más eszközökhöz is. Megadóztathatja a milliárdosokat, amire van példa másutt, de nálunk minden kormány kerülte. Leállíthatja a szocializmus szidalmazását, ami nyilván nem tetszene saját támogatóik legelvakultabb rétegeinek, de sok embert vihet el a liberálisoktól, akiket még ma is sokan a szocializmus folytatóinak tekintenek.

A politikát közelebb hozhatják az utca emberéhez. Politikusaik kimehetnek az utcára, meghallgathatják a nép véleményét. A nemzeti konzultáció helyett vagy mellé bevállalhatnák a népi konzultáció intézményét.

Ennek a kockázata az, hogy nagyon meg kell közelíteni a kapitalizmus határait, sőt esetleg túl is kell lépni. Akar-e, képes-e a konzervatív oldal erre?

Nem tudni, bár vannak kényszerítő körülmények. Sokan vélik úgy, hogy a konzervatív oldal válaszai a liberálisok új típusú támadásaira nem elegendőek. A liberális oldal az ellenkormányt játssza. Hatékonyan használják az internetes fórumokat. Kíméletlenül támadják a kormányt, a teljes politikai és erkölcsi, sőt egzisztenciális megsemmisítésükre törekedve.  Ezek ellen a konzervatív oldal mai válaszai kevésnek tűnnek.

Ma még azt sem tudni, hogy mi lesz az USA viszonya Magyarországhoz. Biztos, hogy nem fogják szeretni az Orbán-kormányt. Azt azonban nem tudni, hogy jövőre elérkezettnek látják-e az időt a kormányváltásra.

Miért érdekes ez nekünk? Nos, azért, mert kemény háború lesz a hatalomért. A háborúban pedig nem csak egymásra lőnek, hanem másra is, akár ránk is. Ebben a helyzetben kell megőrizni hidegvérünket, és önálló politikánkat.

Ma a pénz uralkodik. Akkor is, ha a konzervatívok vannak kormányon, akkor is, ha a liberálisok. A pénz uralmát csak mi akarjuk megtörni. A dolgozó embernek csak mi akarunk annyit adni, amennyire szüksége van. Nem a Fidesz és nem a liberálisok. Mi ezért nem állunk se ide, se oda, és járjuk a saját utunkat.

| | | Next → |

Vélemény, hozzászólás?